X

תפקידו של חוקר תאונות דרכים

תפקידו של חוקר תאונות דרכים

לאחר התרחשות תאונת דרכים ובמיוחד כאשר מדובר בתאונה שאיננה קלה, יצא בוחן תנועה למקום התאונה לצורך חקירתה.

את ההודעה על התאונה מקבל הבוחן מסייר התנועה המגיע ראשון בדרך כלל.

ברוב המקרים סייר התנועה עורך תישאול ראשוני לאופן התרחשות התאונה ומתעד את הדברים בכתובים ומעבירם לבוחן.

כל מה שהינך חייב עפ"י חוק הוא להציג בפני השוטר את רשיון נהיגה,רשיון רכב וביטוח. דבר חשוב מאוד הוא לתעד את מקום התאונה ומצב עמידת הרכבים, במידה ויש ברשותך מצלמה ואו מצלמת הפלאפון צלם את מקום התאונה ממס' זויות וכן את הנזקים ברכבים.

כידוע ישנם מקרים רבים המעורב השני רוצה להזיז את רכבו , תנסה להשאיר את המצב כפי שהוא עד הגעת הבוחן המשטרתי. עצם עריכת צילומים מאפשרת לך להראות את זירת התאונה בצורה האמיתית ביותר ובכך תסתור כל טענה שהיא.

מאחר ורוב התאונות מתרחשות באזורים מיושבים, חשוב לבדוק קיומם של עדי ראיה, בכדי שנוכל להיעזר בהם לצורך חקירה וניהול המשפט.

בוחן תנועה המגיע לזירת תאונה, תפקידו לתעד את הממצאים ולהעלותם על הכתב. בשלב הראשון עורך הבוחן סקיצה ובה מציין את מיקום כלי הרכב סימני צמיגים במידה וקיימים שברי פנסים חריצים וכל ממצא הקשור לתאונה.

בוחן התנועה יערוך צילומים של הזירה וכן מדידות, תשתדל לא לעזור לבוחן תן לו לעשות את עבודתו נאמנה.

מאחר ורוב התאונות המתרחשות בשטח עירוני, כלי הרכב מוזזים לצד הדרך וכל ממצא חשוב כגון סימני בלימה,שברי פלסטיקים וכו' לא מתועדים וקשה לשייך אותם לרכבים המעורבים.

בסיום עבודת הבוחן בזירת התאונה עליו לחקור את הנהגים המעורבים, נוסעי הרכב, עדי ראיה וכו'. הבוחן יגבה את עדות הנהג וינסה לבדוק מהו הגורם לתאונה חשוב טוב איזו גרסה אתה מוסר לבוחן וחשוב מכך אל תתן לו לכתוב את הדברים כאילו היה נוכח בתאונה, אתה זה שתכתיב לו את גרסתך.

דבר חשוב מאוד בזמן מתן עדות הוא אומדן מרחקים ומהירויות. בסיום שלב החקירה אתה צריך לחתום על טופס העדות, תקרא לפני שאתה חותם ובמידה ואינך מבין את כתב ידו של הבוחן תבקש כי יקריא לך את העדות.

לאחר שהבוחן מסיים את החקירות של כל המעורבים, עליו לפתוח תיק חקירה ובסיום החקירה הבוחן ממליץ על הגשת כתב אישום כנגד אחד הצדדים או לחילופין ממליץ על סגירת התיק מסיבות שונות.

צור קשר

 


 

    בוחן תאונות דרכים - אלמד תעבורה