X

נהיגת חורף

נהיגת חורף

לנוהגים שלום,התייחסותנו לכביש ולסביבה בכביש רטוב מחייבת הגברת תשומת לב לנהיגה במתינות יתרה.בלימות עדינות ומתוכננות ממרחק גדול יותר, פניות וסטיות במהירויות איטיות הרבה יותר.גם כתוצאה מהאצה קיצונית ניתן להחליק בקלות בכביש רטוב ובמיוחד עם רכב אוטומטי, וכמובן יש להתחשב ברכביםאחרים בקרבתנו שעלולים להחליק וחשוב מאוד לשמור מרחק מלפנים, מהצד ומאחור.נהיגה בשלולית מסוכנת מהסיבות הבאות:כניסה במהירות לשלולית עלולה להסיט לנו את ההגה ולגרום לאיבוד שליטה על הרכב.הגלגלים במצב זה עלולים גם להיכנס למצב של ריחוף מעל פני המים דבר שמונע מאיתנו יכולת לבצע היגוי ובלימהוהתוצאה אובדן שליטה.ביציאה משלולית יש לבלום במתינות החום שנוצר מייבש את המים מרפידות הבלם.לפני נסיעה יש לבדוק:תקינות המגבים ומתיזי המים, לבדוק כי פנסי הרכב אינם מכוסים בבוץ וניקיון החלונות,עומק החריצים בצמיגים ( פחות מ- 2 מ"מ פסול ) תפקידם לנקז את המים.חושך – בחורף הימים קצרים ואנו מוצאים את עצמנו נוהגים יותר בשעות החשכה.לרוב הנהגים קשה לנהוג בחושך, אך קשה במיוחד להבחין בסכנות כאשר יש בתוך הרכב אור,הקפידו על כיבוי כל אור שאינו נחוץ לנהיגה בתוך הרכב.אורות המעבר ( לא הגבוה ) מכוונים להאיר למרחק של כ- 30 מ' בלבד לכן הקפידו להתאים את המהירות ליכולת לזהות סכנות בזמן.איך נוהגים בכביש רטוב ?

1. זהירות בצמתים שם מתנקז הלכלוך משמן וחול והתוצאה כביש חלקלק.
2. האט את רכבך, נהיגה איטית יותר מאפשרת לך שליטה טובה יותר ועצירה בטוחה.
3. שמור מרחק, מרחקי הבלימה גדלים מאוד בכביש רטוב.
4. שמור על הנתיב, הכביש חלק ובכל תמרון מיותר גדל הסיכוי לתאונה.
5. כבישים לא מוכרים, האט עוד יותר נסיעה בכביש לא מוכר בגשם מסוכנת.
6. בנסיעה בכביש עירוני בגשם היזהר שבעתיים מהולכי רגל העלולים לפרוץ לכביש.
7. נסיעה בכביש רטוב: מאיצים בעדינות בתחילת הנסיעה ובמהלכה, מורידים את המהירות לפני פניות,בולמים בקלות ובמקרה הצורך לסירוגין לוחצים ומרפים, ברכב עם A.B.S בולמים בחוזקה.ושוב הכי חשוב לשמור מרחק גדול מהרכב שלפנייך !!! ונעבור את החורף בשלום.

צור קשר

 


 

    בוחן תאונות דרכים - אלמד תעבורה