X

התנהגות בקבלת דוח

התנהגות בקבלת דוח

דוחות הנרשמים לנוהגים מתחלקים ל-3:

  1.      דו"ח המודבק על כלי הרכב בעת החניה.
  2.      דו"ח הניתן לנהג בעת ביצוע העבירה.
  3.      דו"ח מצלמה, שנשלח לכתובת בעל הרכב הרשום .

 

ההתנהגות בעת קבלת דו"ח המודבק על השמשה  

יש להודיע מיד לבעל הרכב הרשום,על קבלת הדו"ח ולמסור הדו"ח לידיו.

גם אם בטוחים שהדו"ח לא מוצדק ורוצים לערער יש לעשות זאת על פי הנחיות  ולא באופן עצמאי מבלי להיוועץ בבעלי מקצוע בתחום.

בעבר במקרים בהם נירשם דו"ח  ולא טופל בזמן וכראוי הגיעו קנסות לכפל .

 

ההתנהגות בעת קבלת דו"ח בעת ביצוע עבירה  

 לבדוק אם הדו"ח חוקי ,מוצדק, והאם ניתן לעשות משהו בעניין, תוגש בקשה לרשות המטפלת.

 

ההתנהגות בעת קבלת דו"ח מצלמה  

הדואר רשום מגיע אליכם ניתן בתוך 30 יום לערער ו/או להסב הדו"ח .

 

הסבת דוחות

כחוק ניתן להסב כל דו"ח על שם הנהג מחזיק הרכב  , עם צילום רישיון הנוהג ותצהירו, ההסברה תוגש בתוך 30 יום ,לאחר מועד זה לא ניתן יהיה להסבו.

סכום הדו"ח יישא ריבית והצמדה.

צור קשר

 


 

    בוחן תאונות דרכים - אלמד תעבורה