X

Archive for the ‘slider’ Category

חשיבות חוות דעת המומחה

Posted on: דצמבר 4th, 2014 by almdadmin No Comments

במרבית משפטי התעבורה, ברשימת העדים, יופיע בוחן תנועה משטרתי שהגיע אל זירת התאונה, בדק ממצאים, בדק וצילם את הרכבים, חקר את הזירה ואת המעורבים. כאשר מגיע בוחן התנועה המשטרתי אל זירת תאונת הדרכים, הוא מקפיא אותה באמצעות סקיצה, בוחן אותה ומבצע תרשים מדויק של זירת ההתרחשות כפי שהיא משתקפת מזווית שונות…

 

קרא עוד

חקירה ושחזור תאונות דרכים

Posted on: דצמבר 3rd, 2014 by almdadmin No Comments

האתר הוקם על מנת לתת מענה לנהג/ת שהיה המעורב בתאונת דרכים לקבל ייעוץ וההכוונה לכל שאלה ובעיה בה ניתקל. בהתרחשות תאונת דרכים עם נפגעים יגיע לזירה בוחן תנועה של משטרת ישראל, יפתח תיק חקירה ובסופה של החקירה אולי יוגש כתב אישום כנגד האחראי בגרימת התאונה. או שתיק החקירה ייסגר…

 

קרא עוד
בוחן תאונות דרכים - אלמד תעבורה