X

Archive for the ‘מאמרים’ Category

כיצד לפעול בעת תאונת דרכים

Posted on: מרץ 2nd, 2015 by almdadmin No Comments

מניסיוני רב השנים ,הבחנתי בחוסר אונים אצל רוב הנהגים שלא יודעים כיצד לנהוג במקרה תאונה?, מה מותר ומה אסור?, מה מגיע ומה לא?, מי אמור לשלם מה?, לאן לשלוח את הרכב? , מי אחראי לתאונה?, מה עושים עם נהג שמסרב להודות שגרם לתאונה?, ועוד המון תהיות בעניין , על כן מצאתי לנכון להעלות על קצה המזלג את שעליכם לעשות בעת תאונה.

הקדמה: ביטוח הרכב מורכב מ- 3 חלקים

א. ביטוח חובה- כל הנוהג בכלי רכב מנועי במדינת ישראל חייב לשאת תעודת ביטוח תקפה ,הביטוח בתוקף רק לאחר

שהוחתמה תעודת ביטוח החובה בחותמת הבנק .
ביטוח זה חובה להקים לכל רכב הנמצא ברשות הרבים , ב"דרך" גם אם לא נוסע.

ומכסה נפגעים בגוף ,לכל נוסעי הרכב המבוטח בו ישבו הנוסעים ,הנוהג והולכי רגל.

האחריות היא מוחלטת ומלאה בין אם הנהג היה או לא היה אשם .

ב. ביטוח צד ג'- הוא ביטוח שאינו חובה וכל נהג בוחר אם להקים פוליסת צד ג' או מקיף על פי סוג הרכב מחירו ועוד..

ביטוח זה מכסה נזקי רכב אחר , צד ג' הניזוק מרכבנו בעת תאונה , לה אנו אחראים לגרימתה.

לציין כי הרכב שלנו לא מבוטח ולא נקבל פיצוי כל שהוא מחברת הביטוח שלנו במקרה תאונה ,לתיקון

הרכב.

ג. ביטוח מקיף – הוא ביטוח המכסה את הנזקים של הרכב שלנו ושל הרכב המעורב במקרה תאונה, גם אם אנו אחראים

לגרימת התאונה וגם אם צד שפגע בנו לא מבוטח ו/או לא מודה שגרם לתאונה, בשלב ראשון חברת

הביטוח שלנו תתקן את הרכב ותחזירו למצבו קודם התאונה.

התנהגות במקום התאונה – תאונת דרכים היא תמיד אירוע מלחיץ לכן חשוב שיהיה ברכב טופס מתאים המצ"ב.

1. לבדוק אם יש נפגעים ברכבים המעורבים, אין להתנצל ולהודות באחריות לתאונה, יכול להיות שהתאונה לא הייתה

באשמתכם והודאה עלולה להביא לביטול התחייבויות של חברת הביטוח, בוודאי לא לחתום על שום מסמך הודאה או

לקיחת אחריות שהיא.

א. במידה ויש נפגעים, לא להזיז את כלי הרכב ולהזמין מיד כוחות הצלה, מד"א ומשטרה, לצלם מיד בעזרת הפלפון

את מצב עמידת כלי הרכב ממספר זוויות את התמרורים שמוצבים במקום, לקחת פרטי עדים ,טלפון וכתובות מדויקות.

ולהחליף פרטים עם הנהג המעורב, חשוב לראות תעודה מזהה של הנהג ולוודא שרשמתם את פרטי הרכב ופרטי

הנהג באופן מלא ומדויק.

חשוב להזמין מיד בוחן תאונות מטעמכם שינציח הזירה,למקרה ויוגש נגדכם כתב אישום מהמשטרה ישראל !!!

אבי רוזן- 052-3594973

ב. במידה ואין נפגעים , לצלם מיד בעזרת הפלפון את מצב עמידת כלי הרכב ממספר זוויות את התמרורים שמוצבים

במקום להזיז את כלי הרכב לצד הדרך, לקחת פרטי עדים ,טלפון וכתובות מדויקות ולהחליף פרטים עם הנהג המעורב

חשוב לראות תעודה מזהה של הנהג ולוודא שרשמתם את פרטי הרכב ופרטי הנהג באופן מלא ומדויק.

כדאי לכם להתקשר מיד בוחן תאונות מטעמכם שינציח הזירה,למקרה ויסרבו לשלם לכם מהביטוח !!!

אבי רוזן- 052-3594973

ג. אם נפגעתם לגשת מיד להיבדק בבית החולים הקרוב ולקבל סיכום מבית החולים , לגשת למשטרה ולדווח על האירוע

ולקבל אישור על ההודעה ולהעביר עותק ממנו לבית החולים.

חשוב: לאסוף את כל המסמכים מבית החולים וכל מסמך רפואי ,אישורי מחלה, תרופות ,קבלות והוצאות שהיו לכם בגין

התאונה ולהעבירם לעורך דין המומחה בתחום מטעמכם שידרוש פיצוי מחברת הביטוח "חובה" על כל הפגיעות

הקשורות לתאונה.

2. הטיפול ברכב :

א. הרכב ניזוק ולא יכול להמשיך בנסיעה- יש להזמין גרר שיגרור את הרכב למוסך שאתם מכירים וסומכים עליו

על חברת הביטוח לשלם גם את הוצאות הגרירה והעברת הרכב למוסך.

ב. הרכב יכול להמשיך בנסיעה- להכניסו מיד או יום למחרת למוסך על מנת ששמאי יבדוק ויצלם הנזקים , חשוב שבדיקת

השמאי תעשה מיד בסמוך לתאונה למנוע טענות של הפוגע, לוודא שהשמאי רושם את זמן התיקון, וירידת ערך שנגרמה.

הערה- במידה ותרצו לתקן במוסך הסדר של חברת הביטוח , תוכלו לתקן את הנזק בזול גם אם ברשותכם ביטוח צד ג' בלבד.

מכוון שמדובר במוסך שחברת הביטוח שלך בחרה משיקולים כלכליים, בדקו היטב שהתיקון נעשה באופן מקצועי

תוך שימוש בחלפים מקוריים ואיכותיים.

3. להודיע לסוכן הביטוח על התאונה ולמלא אצלו טופס הודעה של חברת הביטוח, לבקש שיגיע שמאי שאמון על חברת

הביטוח שלכם (במקרה שיש מקיף), שבדיקתו תתקבל במקרה שתובעים את הפוליסה שלכם בנזק.

4. לדרוש רכב חלופי במקרה שיש כיסוי בפוליסה, אם אין כיסוי , ואתם לא אחראים בטוח לקרות התאונה, מומלץ לשכור

רכב ולאסוף את החשבוניות על מנת לדרוש מהפוגע את מכלול ההפסדים שנגרמו ושכירות רכב בכללם .

זכרו: חברת הביטוח היא גוף חזק שעלול לנסות להתחמק מתשלום הפיצויים, מתוך הנחה שהאזרח הקטן אינו בקיא בחוק

ובמשמעות האמיתית של חוזה הביטוח ,אם אתם חשים שלא קיבלתם את הפיצוי המגיע לכם – אל תתפשרו !.

התנהלות לאחר קרות המקרה:

1. במקרה שהינכם מבוטחים בביטוח מקיף , ואתם אחראים לגרימת התאונה, ימולא טופס הודעה על כל פרטי התאונה

יעביר הסוכן לחברת הביטוח ,יחליט המבוטח איזה שמאי יבדוק את הרכב מתוך רשימת שמאים מאושרים, וייתן

אישור למוסך לתקן, בתום התיקון כל החומר ישלח לחברת הביטוח דרך הסוכן והרכב יוחזר אליכם מתוקן, בעת

התיקון יינתן לכם רכב חלופי, יש לזכור כי הפיצוי יינתן בניכוי השתתפות עצמית קינון, ובחידוש הפוליסה בשנה הבאה

לא תינתן הנחת העדר תביעות ,דו"ח השמאי יועבר ישירות לחברת הביטוח והם אמורים לשלוח שיק על התיקון למוסך

ההסדר ,או למבוטח והוא ימסור שיק דחוי למוסך ל- 90 יום מהתיקון.

במקרה והינכם מבוטחים בביטוח מקיף או צד ג' ותובעים את הרכב הפוגע, יוכנס הרכב שלכם לכל מוסך בו אתם

חפצים וסומכים עליו ,אתם יכולים לשלוח כל שמאי שתחפצו , לציין כי סוכן הביטוח לא חייב לטפל במקרה של תביעת

צד ג' ,המבוטח יקבל ההנחיות מסוכן הביטוח ו/או מחברת הביטוח כיצד לפעול.

הסוכן הביטוח ימולא טופס הודעה על כל פרטי התאונה ויעבירו לחברת הביטוח והם מנפיקים "אישור אי הגשת תביעה",

2. בתביעה צד ג' בעיקר , ובכל מקרה ביטוח זכותו של כל מבוטח לתקן את רכבו בכל מוסך מורשה ולא רק במוסכי

הסדר המומלצים ע"י חברות הביטוח.

3. על פי חוק, זכותו של כל מבוטח לבחור שמאי רכב שלא מרשימת שמאי הביטוח ו/או המלצת סוכני הביטוח והעיקר

שרשום בפנקס השמאים במשרד התחבורה.

4. לאחר בדיקת השמאי וקביעת נזק מהתאונה לא לשכוח לבקש מהשמאי שיציין את ירידת הערך הטכנית של הרכב

יקבע את מס' ימי התיקון הנדרשים ,ובמיוחד לאחר התיקון שיבדוק שוב את הרכב יצלם ויקבע את ירידת הערך המסחרית

שנגרמה לרכב מתאונה זו, שכן ידוע שכוחות השוק חזקים בעת מכירת הרכב ,כל רכב אחראי תאונה ערכו יורד בסכומים

לא מבוטלים, דבר שחברות הביטוח משתדלות לא לדבר עליו וההפסדים של בעלי הרכב שנפגעו גבוהים מאוד והפסד זה

מורגש רק בעת מכירת הרכב ואז אין עם מי לדבר.

5. בתביעה לצד ג' ,לביטוח הרכב הפוגע ,יש לוודא כי הפוגע דיווח על התאונה לחברת ביטוח בה מבוטח ויש בידכם את

מספר התביעה שהונפק על ידם , מרכזים את כל החומר ,חשוב להכין עותק מכל מסמך .

החומר שתשלחו לביטוח הרכב הפוגע: דו"ח השמאי ,ותמונות צבעוניות שלפני התיקון ,בזמן התיקון, ואחרי התיקון

כולל מס' ימי עמידה לתיקון הרכב וירידת ערך שנגרמה לרכבכם בעקבות התאונה,וחשבון שכר טרחת שמאי

אישור אי הגשת תביעה מקורי שימסור הסוכן שלכם, חשבונית תיקון מקורית מהמוסך , חשבון של השכרת רכב חלופי

אישור מחברת הביטוח שלכם על העדר תביעות ל- 3 שנים אחרונות, צילום רישיון רכב שהוא על שמכם, עותק מטופס

ההודעה על התאונה כפי שדווחתם לסוכן הביטוח שלכם, וצילום רישיון הנהיגה של מי שנהג ברכבכם בעת התאונה.

6. כעבור כ-30 יום אמורים מחברת הביטוח לשלוח לכם שטר סילוק על "סכום שאנו שנוי במחלוקת" עליו תחתמו ותשלחו

חזרה על מנת שישלחו לכם שיק או העברה בנקאים לחשבונכם.

7. במקרים רבים מנסות חברות הביטוח לא לשלם על הנזק ,בטענה שהמבוטח שלהם לא אחראי לגרימת התאונה, או משלמים

באופן חלקי מכל מיני סיבות ומקזזים לכם ממיטב כספכם ששילמתם עבור תיקון רכבכם לאחר התאונה , לדוגמא:

"אשם תורם" – יציינו כי לכם יש אשם תורם בהתרחשות התאונה, זה נע בין – 10 -30 אחוז מגובה הנזק (הרבה כסף).

" ירידת ערך מתאונות קודמות" – יפחיתו את סכום ירידת הערך שקבע השמאי מטעמכם ולא ישלמו כלל ירידת ערך.

" רכב ליסינג/ השכרה"- יפחיתו מערכו של הרכב מספר אחוזים לא מבוטל ולא ישלמו המגיע לכם במלואו.

ועוד כל מיני תעלולים ושיטות לא לשלם לכם את שמגיע לכם .

מה עושים אם מקזזים לנו כספים? יש לפנות לאיש מקצוע .

אנו בחברת א.ל.מ.ד בע"מ , מטפלים מזה מס' שנים במקרים של קיזוז כספים מיותרים מלקוחותינו בודקים הטלת אחריות על לקוחותינו בגרימת התאונה, כל אירוע לגופו של עניין ,במידה ואכן מגיע לכם תוספת מחברת הביטוח , פועלים עבורכם במקצועיות ובמיומנות עד אשר תקבלו על המגיע לכם. אנשי המקצוע בא.ל.מ.ד בע"מ , עם ניסיון של עשרות שנים בתביעות ביטוח רכב ותאונות דרכים.
אסור לוותר אם מגיע לכם הפרשים חשוב לפעול בזמן .

נהגים יקרים,
לא לוקחים אחריות לגרימת התאונה?

פגעו בכם?
מסרבים לשלם לכם?

לאחר בדיקתנו וחוות דעת מקצועית ישלמו לכם !!!
התקשר עוד היום לייעוץ חינם – 052-3594973 אבי

ישיבה נכונה בזמן נהיגה

Posted on: מרץ 2nd, 2015 by almdadmin No Comments

תנוחת הנהיגה ברכב משפיעה על תפעולו. זיכרו כי ישיבה נוחה אינה בהכרח נכונה, הרי בסלון בבית היא גורמת לכם להרדםבניגוד לכורסה בסלון ביתכם, כיסא הנהג לא נועד לשמש ככיסא למנוחה ושימשת הרכב אינה מסך הטלוויזיה. המרחק בין נוחות לבטיחות הוא גדול מאוד ומרביתם של הנהגים בישראל כלל לא מודעים לצורת הישיבה הנכונה וגרוע מכך, הצורה אליה התרגלו ברבות השנים השתרשה בהם כל כך שיהיה להם קשה לסגל ישיבה נכונה. קשה אך בהחלט אפשרי.יצרני הרכב משקיעים סכומי כסף רבים בתיכנון הכיסאות ברכב, בעיקר כיום כשכלי-רכב רבים מוצעים עם כריות אוויר צידיות, כיוונונים לרוב ותמיכות. ככל שלכיסא תהינה אפשרויות כיוונון רבות יותר, כך יצליח הנהג להגיע לתנוחת נהיגה אופטימלית, אך גם בעזרת הכיוונונים הרגילים ניתן להגיע לכך ללא כל בעיה. תנוחת נהיגה נכונה מאפשרת לנהג תפעול אופטימלי של הרכב וכמו כן הגנה מירבית במקרה של תאונה. המסעד ומשענת הכיסא ימשיכו לתמוך בנהג וימנע ממנו "מלהחליק" החוצה. כל שאתם צריכים זה לנסות בהתאם לעשר השלבים הבאים.
1. בכדי להתחיל בכיוון נכון, יש להכניס את הישבן עמוק בתוך הכיסא ולאחר מכן ליישר את הגב כך שייכנס אל תוך המשענת. זו אגב צריכה להיות בזווית של כ-100 מעלות.
2. במידה וההגה בעל כוונון מרחק, מומלץ לקרבו אליכם ככל שניתן ורק אחר כך להתקרב עם הכיסא.
3. גובהו של ההגה צריך להיות כזה שחלקו העליון לא יסתיר לנו את לוח המחוונים (נמוך מידיי) או את השימשה (גבוה מידיי). ההגה גם לא נועד שנסתכל דרכו

4. את גובה הכיסא יש לכוון כך שהפדחת לא תיגע בגג ומצד שני שלא נשב נמוך מידיי. דרך נוספת לכוון היא כך שסך השמש במצבו הפתוח יסתיר לנו כמה שפחות את שדה הראייה.

5. לצורך כיוון מרחק הכיסא, נלחץ ברגל שמאל על דוושת הקלאץ' (או הבלם ברכב אוטומטי) עד הסוף כך שהברך תישאר כפופה ולא נעולה. ברך נעולה עלולה לגרום לנזקים ישירים בגב ובאגן בעת תאונה.

6. בכדי לכוון את משענת הכיסא, יש לשלוח יד מתוחה קדימה לכיוון קצהו העליון של ההגה וזאת כשהשכם נותרת במקומה צמודה למשענת ולא זזה קדימה יחד עם הזרוע. המרחק הנכון הוא כזה ששורש כף היד מונח על קצהו העליון של ההגה. במצב זה, הזרועות ישארו מכופפות בכל עת הנהיגה ויאפשרו תימרון קל יותר והפחתת עומס מהשרירים.
7. למשענת הראש גם כן תפקיד בטיחותי ממעלה ראשונה. הקפידו שחלקו התפוח ביותר יהיה קרוב ככל שניתן לראשכם וכך תימנע תזוזת יתר שלו במקרה תאונת חזית-אחור (צליפת שוט).
8. לאחר שהגענו לתנוחת הנהיגה הנכונה, נניח את רגל שמאל על המדרס המיועד לכך בדופן השמאלית כך שתתמוך בנהג בעת הנהיגה. אין צורך להשאירה במצב הכן מול הקלאץ'.

9. לא פחות חשובה חגורת הבטיחות. הקפידו שתעבור דרך מרכז הכתף ואם צריך, במרבית המכוניות כיום ניתן לכוון את גובהה. בפלג הגוף התחתון, שתמוקם על האגן ולא על הבטן.
10. תנוחת ישיבה אינה מושלמת אם לא נחזיק בהגה נכון. הניחו את האגדולים על החישורים האופקיים וסיגרו את שאר האצבעות בעדינות. שימו לב שיצרני הרכב דאגו לכך שהידיים תהינה ב-3 ו-9.
למי שלא רגיל, יהיה קצת מוזר בהתחלה אבל זה משתלם. אל תוותרו על תנוחת ישיבה נכונה ובטוחה רק כי אתם רגילים למשהו אחר. החיים שלכם יכולים להיות תלויים בזה.

חרדת נהיגה? הפתרון

Posted on: מרץ 2nd, 2015 by almdadmin No Comments

אין ספק שחרדת הנהיגה מעלה חיוך על פניו המפויחות של כדור הארץ, אבל כדי לשפר יחסים עם ההגה תצטרכו להתגבר עליה בחלק מהמקרים החרדה הקשורה לנהיגה התעוררה בעקבות אירוע מסוים הקשור לנהיגה, אבל לא בהכרח
אם אתם סובלים מחרדת נהיגה בעוצמה כזו או אחרת, חשוב שתדעו שאינכם לבד – הבעיה מוכרת וידועה. בכל מקום בעולם מיליוני אנשים נמנעים מנהיגה ברמות שונות, חלקם בכלל לא נוהגים, אחרים נמנעים מנהיגה בכביש פתוח, נמנעים מנהיגה במהירות המותרת ונוהגים לאט יותר, חלקם חוששים מנהיגה בלילה, חלקם מנהיגה בגשם ואחרים מנהיגה בפקקים. הבעיה נושאת אופי של מגוון צורות, והרבה "סובלים בשקט" ומתביישים לשתף בסוד העניין אפילו את האנשים הקרובים ביותר אליהם.
הגורמים להיווצרותה של חרדת נהיגה אינם תמיד ברורים, ויכולים להיות מגוונים, כשלפחות בחלק מהמקרים החרדה הקשורה לנהיגה התעוררה בעקבות אירוע מסוים הקשור לנהיגה, אבל לא בהכרח. כיום כבר ידוע שהסובלים מהבעיה לא בהכרח חוו מצב טראומטי ממשי הקשור לנהיגה, ובמחקרים נמצא כי אין הבדל בעוצמות החרדה בין אלה שחוו טראומה ממשית הקשורה לנהיגה לבין אלה שסובלים מהבעיה אבל לא חוו כל טראומה ממשית. חרדת נהיגה יכולה להיות ביטוי למצב נפשי חרדתי מוכלל.
יותר שכיח מחרדת טיסה
יש נתונים שלפיהם 45% מנפגעי תאונות הדרכים מפתחים סימפטומים של פוסט-טראומה ובכלל זה חרדת נהיגה לפי מחקרים מהשנים האחרונות, לפחות כ-20% מהמעורבים בתאונת דרכים מפתחים בהמשך תגובות כאלה או אחרות של חרדה, ולפחות כ-20% מתוכם סובלים באופן ממוקד מחרדת נהיגה. יש נתונים שלפיהם 45% מנפגעי תאונות הדרכים מפתחים סימפטומים של פוסט-טראומה ובכלל זה חרדת נהיגה. לפי מחקרים מסוימים הבעיה נפוצה יותר בקרב נשים מאשר בקרב גברים, ולרב מופיעה בגילאי הביניים. במחקר משנת 2007 שנערך בגרמניה בקרב נשים, נמצא כי חרדת נהיגה שכיחה פי שניים מחרדת מעליות או חרדת טיסה, וקיים אומדן כי הבעיה נפוצה לפחות בקרב 1% מהאוכלוסייה.
ברוב המקרים מדובר בחרדה המגבילה את התפקוד התקין בחיי היום-יום, בין אם מדובר בהימנעות מעבודה מסוימת הכרוכה בנסיעה, בביקורים אצל בני משפחה או חברים או סתם נסיעה לטיולים. חרדת נהיגה יכולה להתבטא בפעימות לב מואצות, כאבים בחזה, סחרחורת, קשיים בנשימה, כובד ברגליים, גרון יבש, בלבול בהתמצאות ועוד תופעות שונות ומגוונות. אין נתונים מדויקים על היקף הבעיה, מכיוון שלא כל הסובלים ממנה פונים לעזרה, ונראה שהרוב המכריע מוצא פתרונות של "עקיפת" הבעיה באמצעות הימנעות מנהיגה, גם אם המחיר שמשלמים על כך יקר ולא מוצדק. מחקרים מסוף שנות התשעים מעידים על כך שחרדת נהיגה לרוב אינה נעלמת ללא טיפול ואפילו נוטה להחמיר.

טיפול קוגניטיבי-התנהגותי- הטיפול הפסיכולוגי בכל סוגי החרדות מבוסס על עקרון החשיפה ההדרגתית לגירוי מעורר החרדה, כך שהרגישות לגירוי יורדת מהם הפתרונות השכיחים לבעיה? אלה שמתגברים על המחסומים השונים ומחליטים לעשות צעדים מעשיים כדי להתגבר על הבעיה מטבע הדברים מחפשים פתרון מיידיים וזולים, ופונים לפתרונות תרופתיים, דהיינו כדורי הרגעה או כדורים המשפיעים על רמת החרדה. תרופות כאלה מסופקות על ידי רופא המשפחה, חלקן נמכרות גם ללא מרשם של רופא. הפתרון התרופתי עשוי להיות יעיל בחלק מהמקרים, אך ברור שאינו פותר את הבעיה מהשורש, אלא משפיע בטווח של מספר שעות שבמהלכן מתבצעת פעולת הנהיגה. למחרת, כשעולה שוב הצורך להתיישב ליד ההגה, נעזרים שוב בכדור שאפשר נהיגה בפעם הקודמת. אין צורך לציין שלכל התרופות האלה תופעות לוואי, ובחלק מהמקרים אף תופעות לוואי קשות.
פתרון אחר לבעיה הוא הטיפול הפסיכולוגי בחרדת נהיגה, פתרון שמספק מענה בחלק נכבד מהמקרים, תלוי בסוג הטיפול, במטופל ובמטפל. העקרונות המנחים טיפול פסיכולוגי בחרדת נהיגה דומים מאוד לעקרונות המנחים טיפול בסוגים אחרים של הפרעת חרדה. הטיפול הפסיכולוגי בכל סוגי החרדות מבוסס על עקרון החשיפה ההדרגתית לגירוי מעורר החרדה, כך שהרגישות לגירוי יורדת. על סמך המחקרים המדעיים שהתפרסמו עד כה בנושא הטיפולים הפסיכולוגיים בחרדת נהיגה, הטיפול בשיטה הקוגניטיבית-התנהגותית נמצא כיעיל ביותר בטיפול בבעיה. מדובר בשיטת טיפול קצרת-מועד, ומבוססת על ההנחה שאנשים חרדים מפרשים באופן מאיים ומעוות לשלילה מגוון מצבים שבאופן אובייקטיבי אינם מאיימים. אנשים חרדים גם מפרשים תחושות גופניות טבעיות באופן מאיים, דהיינו תחושות גופניות, שאנשים לא חרדים כלל לא שמים לב אליהן, זוכות בקרב אנשים חרדתיים לפרושים של מחלה. הטיפול הקוגניטיבי-התנהגותי מיועד להעניק למטופלים תיקון לפרושים המעוותים הנ"ל ולעזור להם לראות מצבים שבעבר נתפסו כמאיימים באור שונה. אולם לא בכל המקרים שינוי תפיסה של מצבים ואירועים גורם במקביל גם להקלה או לשחרור של רמת החרדה שיש לה עקבות גופניים, וידוע כי חרדה היא תופעה נפשית וגופנית כאחת.
כדי לספק מענה לבעיה הזאת, משתמשים במהלך הטיפולים הקוגניטיביים-התנהגותיים בכלי טיפולי נוסף שכבר הוכיח את עצמו בתחום של הפחתת חרדות – הביופידבק או המשוב הביולוגי. המטופל מחובר אל המחשב באמצעות חיישנים המוצמדים אל קצות אצבעותיו ועוקב אחר תצוגה גרפית ושמיעתית שוטפת בזמן אמת של תגובותיו הגופניות המוצגת על מסך המחשב. תגובות אלה משקפות תהליכי נשימה, פעימות לב, טמפרטורה, גלי מוח, מתח שרירים, הזעה וכו'. כל המדדים האלה משקפים גם מצבים פסיכולוגיים של חרדה ומתח המעורבים במצבים של חרדת נהיגה. בעזרת המשוב שהמטופל מקבל על מסך המחשב והתהליך הטיפולי המתקיים בין המטפל (פסיכולוג או רופא) והמטופל, מתרחש תהליך של שינוי שמטרתו רכישה של שליטה על התגובות הגופניות, ובהמשך גם עיצוב שלהן בכיוון הרצוי. המטפל משוחח עם המטופל על הפרושים המעוותים של מחשבותיו שגרמו לחרדת נהיגה ומציע פרושים אובייקטיביים שיגרמו להפחתה ברמת החרדה. במקביל הוא גם משקף למטופל באמצעות המשוב הביולוגי את התרחשות התהליכים הגופניים שהמטופל עובר בעזרת טכניקות טיפוליות שונות ממצב של תגובות חרדתיות (למשל פעימות לב מואצות) למצב של תגובות נשלטות (הפחתה בקצב פעימות הלב).

לנהוג תוך כדי טיפול – טיפול חדשני בחרדת נהיגה באמצעות שילוב של טיפול בביופידבק עם התנסות בנהיגה באמצעות סימולטור המדמה נהיגה אמיתית
בשנים האחרונות, ובמיוחד הודות להתקדמות הרבה שהושגה בטכנולוגיה הקשורה למחשבים והדמיה, מתפתח כלי טיפולי חדש – המציאות המדומה. "סימולטור" (בעברית "מדמה") הוא מתקן המאפשר הדמיה או חיקוי של פעילות מסוימת במצבים ותרחישים אופייניים שונים שהם חלק מהמציאות. בסימולטור המדמה נהיגה אמיתית המטופל יושב במכונית הממוקמת בחדר הטיפולים, מתניע את המכונית, נוהג ומתנסה במצבי נהיגה מגוונים (נהיגה בעיר, על כביש פתוח, נהיגה בלילה או במזג אויר מסוים וכו'). הודות לאמצעים הטכניים השונים, המטפל יוצר הדמיה ספציפית על סמך הקשיים המיוחדים של כל מטופל.
על יעילות השימוש במציאות מדומה בטיפול בחרדת נהיגה מתפרסמים בשנים האחרונות מחקרים רבים. אי לכך, בימים אלה הוחל בטיפול חדשני בחרדת נהיגה באמצעות שילוב של טיפול בביופידבק עם התנסות בנהיגה באמצעות סימולטור המדמה נהיגה אמיתית. במחקרים נמצא, כי לשילוב כזה יתרונות אחדים בטיפול בחרדת נהיגה. קיצור במשך התהליך הטיפולי הוא יתרון אפשרי אחד. נוסף לכך, כל טיפול פסיכולוגי בחרדת נהיגה מחייב בשלב מסוים יציאה מחדר הטיפולים וחשיפה למצב אמיתי – מציאותי של נהיגה. המעבר הזה מחדר הטיפולים אל הכביש הפתוח הוא הנקודה הרגישה והבעייתית ביותר של כל טיפול פסיכולוגי המיועד לפתור את בעיית חרדת הנהיגה. מטופלים רבים לא מסוגלים לעבור את המחסום הזה, ולמרות ההפחתה המוכחת של רמת החרדה בחדר הטיפולים לא מעיזים להתנסות בפועל בנהיגה. קשיים כאלה במהלך הטיפול יכולים להיפתר באמצעות השימוש בסימולטור נהיגה. אומנם גם כאן מתבצעת הנהיגה בפועל בחדר טיפולים מוגן שבו ממוקם הסימולטור, אבל השילוב בין הטיפול בביופידבק ובסימולטור מאפשר להתנסות בצעד משמעותי נוסף לפני שהמטופל מתנסה בנהיגה על הכביש. הביופידבק ממחיש ו"מוכיח" למטופל שרמת החרדה עברה שינוי משמעותי, ואילו ההתנסות בנהיגה באמצעות סימולטור מאפשר למטופל להרגיש תחושות אמיתיות נוספות הקשורות להעזתו לשוב לנהוג.
כל פונה לטיפול בחרדת נהיגה עובר ראיון על מנת לקבל תמונה מקיפה על מצבו בנושא הנהיגה ועל מנת להעריך את התאמתו לתכנית הטיפולית . לאחר בניית תכנית טיפולית ניתן להתחיל בסדרה של טיפולים שבמהלכה המטופל ילמד לשלוט על החרדות הקשורות לנהיגה "על יבש", בחדר הטיפולים המוגן, תוך שימוש בביופידבק ובתוכנות מיוחדות המותאמות במיוחד לטיפול בחרדת נהיגה. בהמשך, כאשר כתוצאה מהטיפול באמצעות ביופידבק תחושת הביטחון והשליטה יעלו, יתנסו המשתתפים בנהיגה על סימולטור – מכשיר המדמה נהיגה אמיתית. המטופלים יוכלו להתנסות בנהיגה ברמות קושי ובמצבי נהיגה שונים.

חשיבות החגורה

Posted on: מרץ 2nd, 2015 by almdadmin No Comments

אמצעי עיגון ברכב נוסעים ,חגורות או לא להיות.

כנס רפואי מיוחד שנערך בבית חולים הדסה עין כרם הוקדש להיפגעותם של נוסעים ברכב כתוצאה מבלימת גוף האדם על ידי חגורות הבטיחות בהתנגשות. החגורות נחשבות לאמצעי היעיל ביותר כאשר מדובר בהגנת הנוסעים, אולם הממצאים במחלקת הטראומה שונים ומעידים על נזקים שגורמות החגורות בייחוד אם מדובר בחגורות מותנים העוגנות רק את איור האגן והבטן. פרופ' אבי ריבקינד מנהל המחלקה הכירוגית ויחידת הטראומה ונועם קום קצין בטיחות בכיר בתעבורה, יזמו את הכנס שהוקדש כולו לתופעה הרפואית למציאות בשטח ולחוק בישראל. פתח את הכנס ד"ר רם אלעזרי שהציג את פרטי המקרה ואת הממצאים הרפואיים ושלבי הטיפול. מדובר מקרה תאונת דרכים חזיתית שבו נוסעת בת 26 אשר ישבה במושב האחורי וחגרה עצמה בחגורת המותניים. כתוצאה מעוצמת ההתנגשות ומכך שהנוסעת נחגרה רק בחגורת בטן וללא חגורה מוצלבת התומכת את פלג הגוף העליון, נפגעה הנוסעת קשה ביותר, אובחנו אצלה פגיעות בראש, בצוואר, בחזה, בבטן ובגב. היא פונתה לבית חלים הדסה עין כרם ממצאי הניתוח העידו, על קרע בסרעפת השמאלית, קרעים במעי הדק והגס וקרעים מדמים בכבד, בנוסף נמצא שברים בחוליות עמוד השדרה.הנפגעת שנאבקה על חייה יצאה לבסוף כאשר היא בריאה ושלמה.
מקרי תאונות נחלקים לסוגים שונים, התנגשות חזיתיות, צידיות או התהפכויות. נועם קום סקר את יתרונות חגורות הבטיחות לצד סכנות הפגיעה בגוף האדם. כתוצאה מהתנגשות והתהפכות סופג הרכב והנוסעים בו את כל אותם כוחות הפועלים עליו בהתאם למהירות הנסיעה ועוצמת העצם בו הוא מתנגש. חגורות הבטיחות הם האמצעי היעיל ביותר לבטיחות הקיים במכונית אשר יגן על הנוסעים בזמן אמת, אילו יספגו את כוחות האנרגיה הקינטית העצומים ופועלים על גוף האדם בזמן ההתנגשות ובכך תימנע פגיעה גופנית כתוצאה מטלטלות או זריקת הנוסעים שאינם חגורים מחוץ למכונית. תפקיד החגורות לרתק את הנוסעים ברכב למושבים ובכך למנוע מצב בו יעופו קדימה או לצדדים מכוח ההתמדה יפגעו מחלקים פנימיים או מהחלונות ושברי זכוכיות ואף יזרקו מחוץ למכונית.
חישוב האנרגיה הקינטית הפועל על הנוסעים בעת תאונה מעיד על עוצמות פגיעה קשות ביותר ובעומס רב המתחלק על שטח קטן מאוד כרוחב ואורך חגורת הבטיחות בלבד.

הכוח שפועל על גוף האדם ( במשקל 75 ק"ג) בתאונה חזיתית
מהירות הרכב קמ"ש
הכוח על האדם בק"ג
20
385
30
868
40
1,540
50
2,410
60
3,472
70
4,723
80
6,172
90
7,800
100
9,640
אופן חגירת החגורות הוא הקובע את רמת הבטיחות של כל אחד מנוסעי הרכב. קיימים סוגים שונים של חגורות בטיחות הנדרשות על פי חוק ( ת.ת 23)
1. חגורת מותניים- זו החובקת את חלקו הקדמי של אגן הירכיים של החוגר הנחשב לאיבר קשה בגוף.
2. חגורה אלכסונית- חגורה החובקת באלכסון את חזהו של החוגר מן הירך.
3. חגורת שלוש נקודות- מערכת חגורות המעוגנות בשלוש נקודות עיגון ומהווה שילוב של חגורת מותניים וחגורה אלכסונית.
4. חגורה נצמדת- חגורת מותניים, או חגורת שלוש נקודות המצוידת בסליל קפיצי לקליטת רצועת החגורה, שאינו מגביל את תנועות גופו של הנוסע החוגר בתנאי נהיגה רגילים.
חגורות הבטיחות עשויות מחומר טרילן העמיד בחזקים נגד קריעה ומתיחה תוך מתן גמישות למניעת פגיעה באדם. חגורות הבטיחות, עמידות לתנאי רטיבות, חום קרינת השמש ואש.
לא כולם חגורים
סקר תצפיות שנערך על ידי ארגון "בטרם" מצביע על כך שלא כולם חגורים ברכב ואם כבר, אז לא באופן יעיל. נמצא כי 57% מהילדים מגיל לידתם ועד 15 שנים, אינם חגורים כלל או שאינם חגורים כהלכה. מדובר בעיקר בשכבת הגיליים של 5-9 שנים. מתוכם 12.4% אינם חגורים כלל, 64.6% אינם חגורים כהלכה ורק 22.9% נמצאו חגורים כהלכה. באשר לאנשים מבוגרים אין הקפדה לאילו היושבים מאחור ואכיפה על העבירה כמעט ואינה מתבצעת. נהג המסיע מבוגרים לא מקפיד לדרוש מהם לחגור למרות אחריותו לביצוע החובה. התקנה המחייבת את חגירתם של תלמידים המוסעים באוטובוסים גם כן אינה מיושמת, על הנהגים חלה חובת ההקפדה לחגירה אך אין זה מעשי ליישם זאת.
מושבים האחוריים מסוכנים יותר
מסתבר כי המיתוס של ישיבה במושבים האחוריים בטוחה יותר אינה מדויקת. בפיתוח אמצעי עיגון על ידי היצרנים, ניתנת עדיפות למושבים מלפנים עקב ריבוי בשימוש בהם, המושבים מצוידים בחגורות מסוג שלוש נקודות הנצמדות לגוף ובנוסף מערכות קדם מותחן ובשילוב כריות אויר קדמיות וצדיות ומערכות התראה במידה ומי מהנוסעים לא חגור. במכוניות המתקדמות ברמת הטכנולוגיה כיום עדין לא ניתן למצוא מנגנוני קדם מותחן למושבים מאחור. רק בשנים האחרונות החלו בשיווק חגורות שלוש נקודות במושב האחורי האמצעי, מפרט שלא היה קיים עד תחילת שנות 2000. ובמכוניות שונות גם עד שנה זו.
בטיחות מאחור
סקרים בעולם מראים שכ- 70% מההרוגים בתאונות דרכים הם מבוגרים היושבים במושבים האחוריים. נתון שנמסר מטעם רנו. היצרן מצא פתרון לבעיה בפיתוח מערכות עיגון מתקדמות למבוגרים ולילדים מגיל 6 ועד 10 שנים. בהיעדר חגורות עם מנגנוני קדם מותחנים הנטייה של היושבים בהתנגשות חזיתית להחליק מהמושב כתוצאה מכך להיפגע באיברים פנימיים ולמות. רנו פיתחה ומשווקת בדגמי ה- קליאו 3 וממודוס מערכת חגורות עם קדם מותחן ובנוסף כרית אויר מתנפחת בקדמת המושב ומונעת בכך את החלקת הנוסעים מאחור. חגורות הבטיחות מצוידות במערכת הגבלת עומס ולחץ אל פלג גוף עליון של הנוסעים. לטענת רנו המערכת תביא לירידה של כ- 30% בפגיעות גוף קשות ובכ- 39% מקרי מוות.
התייחסות רפואית
אזורי הפגיעה אופייניים על פי גיל הנוסעים
מגיל לידה עד גיל שנתיים עיקר הפגיעות בראש ובצוואר
מגיל שנתיים ועד ארבע עיקר הפגיעות הם בראש
מגיל ארבע ואילך לרבות מבוגרים הפגיעות במותניים בבטן ובחזה
חוסר יעילותם של אמצעי העיגון והחגורות מאחור ותוצאותיו מדאיגות את רופאי בית חולים הדסה עין כרם בירושלים. לאור תופעה של פגיעות גופניות פנימיות של נפגעי תאונות שישבו מאחור, התקיים בהדסה כנס רפואי מיוחד שהוקדש לנושא מתוך כוונה לעורר מודעות ולמצוא פתרונות מצילי חיים.
לטענת פרופ' אבי ריבקינד במח' הטראומה נתקלים בתוצאות חמורות עם נזקים למערכות פנימיות באזור הבטן בייחוד כאשר מדובר באנשים מבוגרים אשר חגרו רק חגורות מותניים. אנו קוראים לרשויות לחייב בחוק ייבוא ושימוש של חגורות 3 נקודות כדרישה בסיסית לבטיחות הנוסעים, זאת בהתייחס לעוצמת הכוחות הפועלים על הנוסעים בתאונה. חגורות 4 נקודות מבחינתי הם חזון שיציל חיים וימנע פגיעות גוף קשות.
ילדים עד גיל שנתיים נפגעים בעיקר בצוואר. ילדים מגיל 2-4 שנים סובלים בעיקר מנזקי ראש ילדים בגיל 4-10 ואנשים מבוגרים נפגעים בעיקר מפגיעות בטן ובית החזה.
את עיקר הבעיה רואים בחגורות המותניים הקיימות ברוב המכוניות המסיעות נוסעים בישראל הערכה כי מתוך מצבת כלי הרכב בישראל המונה 2. 3 מליון כלי רכב, רק בכ- 800 אלף כלי רכב ישנם כיום חגורות מסוג שלוש נקודות המותקנות במושב האמצעי מאחור. מכוניות פרטיות מדגמי 2008 משווקת מעתה רק עם חגורות שלוש נקודות. לא מצאנו בדגמים אילו חגורות מותניים כלל. תקנות משרד התחבורה אינם מחייבות את היבואנים לשווק מכוניות ללא חגורות מותניים. תקנה 364.א המתייחסת לנקודות עיגון וחגורות בטיחות. לא מתירות רישום רכב בהתאם לטבלה הקובעת כי:
– רכב נוסעים פרטי ודו שימושי,מונית ורכב סיור משנת ייצור 1988 ואחריה מחויבים מחויבים בחגורות נצמדות בכל מושבי הרכב למעט רכב המסיע יותר משני נוסעים במושב האחורי. הנוסע האמצעי חייב בחגורת מותניים.
– במונית ורכב סיור הבנויים על מרכב של רכב מסחרי משנת יצור 1994, ורכב מסחרי אחור המיועד להובלת נוסעים משנת 1995 ואילך נדרש חגורות שלוש נקודות נצמדות למושבים שליד הדופן הרכב וחגורות מותניים למושבים האחוריים.
– אטובוס זעיר משנת 1998 בכל המושבים חגורות שלוש נקודות נצמדות במושבים שליד הדופן או חגורות מותניים במושבים אמצעיים.
– רכב להסעת תלמידים בכל המושבים חגורות מותניים או חגורות שלוש נקודות.
אי חגירת חגורת בטיחות אלכסונית מעל הכתף, אלא מתחת לבית השחי לא מהווה עבירה פלילית
כך פסק כבוד השופט ש' יציב בבית המשפט לתעבורה בחיפה. לפי המיוחס לנאשם הוא נהג ברכב ולא היה חגור בחגורת הבטיחות בניגוד לתקנה 83 ב' זאת על פי עדות של שני שוטרים אשר הבחינו כי אינו חגור. הנאשם טען להגנתו כי חגר את חגורת הבטיחות אלא הייתה מתחת לבית השחי. החלטת השופט נובעת מכך שלא ניתן ללמוד מתקנות התעבורה על האופן שצריך לחגור חגורות בטיחות.
ניצב אבי בן חמו ראש אגף התנועה במשטרת ישראל שנכח בכנס והתייחס לתוכן למסרים ולמסקנות, הביע תדהמה על אופן קבלת ההחלטות בהתייחס לתקנות. מי כאן המחליט ?, לא יתכן שבתהליך החקיקה, לא תהיה נוכחות משטרתית ורפואית, אתם מציגים נתונים ועובדות מעלים כאן שיקולים שלא נלקחו בחשבון ולא ידענו עליהם. חבל שקולכם לא נשמע. לגבי הטענה של פטור שוטרים מחגורות הבטיחות בו בזמן שהם תחת סכנת חיים בגלל אי חגירתם בזמן נסיעה, אמר: כי החוק פותר אומנם את השוטרים בפעילות מבצעית אך בפועל קיימת הוראת נוהל המחייבת אותם לחגור בכל נסיעה שגרתית.
מסקנות והמלצות
1. חשיבות לשימוש בחגורות בטיחות בכל נסיעה.
2. מודעות לסכנה שבשימוש חגורות מותניים, אך אילו עדיפות בכל מקרה על אי חגירה.
3. מתן עדיפות לישיבה בצדדים במושב האחורי כאשר חגורים.
4. ישיבה וריסון נכון של חגורות הבטיחות.
5. עדכון התקנות בכל הקשור לתקנים לסוגי החגורות המותקנות.
6. מעבר לחגורות מסוג 3 נקודות באוטובוסים.
7. מעבר לחגורות 4 נקודות ברכב נוסעים.
8. הגברת אכיפה משטרתית על חגירת חגורות בטיחות.

חשיבות הצמיגים

Posted on: מרץ 2nd, 2015 by almdadmin No Comments

הצמיגים הם הקשר היחיד של הרכב עם הכביש. המשפט הזה מוכר ונדוש אך הוא עדיין נכון וחשוב.
עד כמה שזה נשמע "מנופח" מצב הצמיגים יכול באמת לקבוע אם הנמצאים ברכב יגיעו הביתה בשלום, או יגיעו לבית החולים, במקרה הטוב יצרני הצמיגים מודעים לחשיבות העצומה של הצמיג לבטיחות הרכב ומשקיעים מיליארדי דולרים בפיתוח ושכלול בלתי פוסקים של גוף הגומי השחור.
הדרישות מהצמיג רבות, ובמקרים רבים אף מנוגדות. הצמיג צריך להיות חזק מאוד (ע"מ שיוכל לשאת את משקל הרכב ולעמוד בלחצים הפועלים תוך כדי נסיעה) ועם זאת גמיש (ע"מ לרכך את חבטות הנסיעה ולשפר את האחיזה), עליו להיות "דביק" מספיק (לצורך אחיזת הכביש) ועם זאת לא להתנגד יותר מדי לגלגול (לשיפור צריכת הדלק), עליו להיות רחב מספיק (להקניית כוח חיכוך מספיק) ועם זאת לא רחב מדי (מה שיקשה על ההיגוי והמתלים), עליו לספק שטח מגע גדול מספיק למגע עם הכביש (לצורך אחיזה) ויחד עם זאת לדעת לנקז את המים מפני הכביש בעזרת חריצים (למניעת איבוד אחיזה) ובנוסף לכל התכונות הבלתי מתפשרות האלה עליו להיות גם לא יקר מדי לרכישה….
בקיצור- הצמיג הוא חתיכת גומי מאוד מתוחכמת.
השימוש בצמיג הוא מעין הסכם לא כתוב בין יצרן הצמיג לנהג הרכב. היצרן עושה כל שביכולתו לייצר צמיג חזק ובטוח ואילו הנהג צריך לשמור על מספר כללים ע"מ לאפשר לצמיג לשמור על חייו.
תפקידו העיקרי של הצמיג הוא לספק כוחות חיכוך ע"מ לאפשר לרכב להישאר במסלולו על הכביש ולא להיכנע לכוחות הפועלים עליו בעת נסיעה. כדאי לדעת שהצמיג מתקשה להתמודד עם כוחות החיכוך ההיגוי ההאצה והבלימה יחדיו ולכן, בעת ההאצה, לדוגמא, כוחות החיכוך פוחתים- מה שיכול לגרום לרכב להסתחרר בעת האצה בעקומה(כמו הרכב המסומן בקו האדום בתמונה), או, לחלופין, לאבד היגוי לחלוטין בעת בלימת חירום ונעילת גלגלים (לגלגלים נעולים אין כלל כוח חיכוך ולכן אין אחיזה ואין היגוי… כמו ברכב המסומן בקו הירוק בתמונה). כביש רטוב וחלק ו/או לחץ אוויר לא מתאים יגרמו לכל התופעות האלה לצוץ מוקדם יותר ובמהירות נמוכה יותר.
ע"מ למנוע כל זאת על הנהג לשמור על מספר כללים שישמרו על הצמיגים- ובכך ימנעו ממנו להיקלע למצבים מסוכנים.
הדבר הראשון שעל הנהג להקפיד ולשמור הוא לחץ אוויר מדויק- בהתאם להוראות יצרן הרכב. מומלץ מאוד להחזיק ברכב מד לחץ אוויר פשוט שניתן לרכוש בסכום פעוט בכל חנות למוצרי רכב. לחץ אוויר לא מתאים מגביר את התבלות הצמיג, מוריד מאוד את יכולת הצמיג לאחוז בכביש, לנקז מים מפני הכביש ולבלום בצורה אופטימלית. לחץ אוויר נמוך מדי יכול אף לגרום לחימום יתר בצמיג ולפיצוצו! בכדי לדעת את לחץ האוויר המדויק יש להביט במדבקה על משקוף דלת הנהג או על מכסה מיכל הדלק.חשוב מאוד לא להתבלבל בין לחץ הצמיגים האחוריים והקדמיים- דבר שעלול לגרום לחוסר יציבות של הרכב. בעזרת מד לחץ האוויר יש לבדוק את הצמיגים פעם בשבוע לפחות ולמלא אוויר בעת הצורך.
סוליית הצמיג היא זו שבאה במגע עם הכביש.החריצים הטבועים בה מיועדים לניקוז מים מפני הכביש. העדר חריצים או חריצים נמוכים מדי יגרמו לציפה של הצמיג על המים ואיבוד קשר בין הצמיג לכביש- צמיג אחורי שאיבד את יכולת האחיזה שלו ישאף להחליף תפקידים עם הצמיג הקדמי ויגרום לכך שחלקו האחורי של הרכב יעקוף את חלקו הקדמי ויגרום לסיבסוב הרכב. צמיג קדמי שיאבד אחיזה יגרום לרכב להמשיך ישר, ללא יכולת היגוי. למניעת מצב שכזה יש להקפיד על חריצים עמוקים מספיק (2 מ"מ לפחות). צמיג שחריציו לא עמוקים- יוחלף לאלתר!

דופן הצמיג משמשת גם כבולם זעזועים. במידה והצמיג יבש, סדוק או קרוע- קיימת אפשרות שכניסה לבור תגרום לעיוות הדופן, מתיחת הסדק- ופיצוץ הצמיג. לכן, בכל מצב של יובש יתר , סדקים או קרעים בצמיג- דינו אחד- החלפה.
לעיתים קורה שהצמיג נראה טוב, חריצים עמוקים, ללא סדקים אך גילו של הצמיג גבוה מדי. צמיג בן למעלה מ 5 שנים לא מומלץ לשימוש גם אם לא נסעו בו הרבה והוא עדיין "נראה" טוב.
בעת רכישת הצמיג יש להקפיד על מספר כללים. ראשית יש לבחור צמיג המתאים בגודלו לרכב(מידות הצמיג מופיעות ברישיון הרכב). שנית, יש לדעת כי על רכבים מהירים חובה להרכיב צמיגים המיועדים למהירויות גבוהות (סימוני המהירות על דופן הצמיג באותיות אנגליות לדוגמא: S-עד 180 קמ"ש,T -עד 190 קמ"ש, U-עד 200 קמ"ש, H- עד 210 קמ"ש, V- מעל 210 קמ"ש
ולסיום, מספר נקודות חשובות.
פיצוץ צמיג אחורי בד"כ מסוכן יותר מפיצוץ צמיג קדמי, לכן יש לדאוג לכך שהצמיגים החדשים והטובים יותר יורכבו מאחור.
אין להרכיב צמיגים עם סוליות שונות על אותו חלק של הרכב(קדמי או אחורי).
שחיקת חלק קיצוני באחד או שני הצמיגים הקדמיים יכול להצביע על ליקוי בכיוון הפרונט- יש לגשת למוסך מורשה לטיפולי פרונט ולבצע "כיוון פרונט".
במידה ומורגשת רעידה בגלגל ההגה במהלך נסיעה במהירויות מסוימות- יש לגשת לצמיגאי מורשה שיבצע איזון גלגלים.
במידה והצמיג מאבד אוויר יש לגשת לצמיגאי שיבדוק אותו ויתקן את הנקר ע"פ הנהלים (חשוב מאוד לבחור בצמיגאי מוכר, מקצועי ומורשה שמבצע את התיקון כנדרש בחוק).
כדאי מאוד לבדוק מפעם לפעם גם את לחץ האוויר בצמיג הרזרבי. לא נעים לגלות כי אין בו אוויר באמצע כביש הערבה…
במכוניות מסוימות נמצא צמיג רזרבי מוקטן. צמיג זה מיועד לנסיעה קצרה ולא מהירה עד לצמיגאי הקרוב. אין לנסוע עם צמיג זה נסיעה מהירה או ארוכה.
יש להיזהר בחניה צמודה למדרכות מפגיעת הצמיג במדרכה. מכה בדופן הצמיג מחלישה אותו ועלולה לגרום נזק בלתי הפיך.
נסיעה על צמיג ללא אוויר גורמת לו נזק קשה ויש להימנע ממנה.
יש לבדוק את המגבה, מפתח הגלגלים ולוודא תקינותם.ברכבים בעלי "ג'נטים מגנזיום", קיימים לפעמים ברגים מיוחדים, נגד גניבה, שמפתח גלגלים רגיל אינו פותח. חשוב לשמור את המפתח המתאים, המסופק עם הג'נטים- בלעדיו החלפת הגלגל בלתי אפשרית.
תקר בצמיג יכול לקרות, ויקרה דווקא בזמן הכי לא מתאים. ע"מ לעבור את התקר בשלום יש לעצור במקום בטוח, עדיפות לתחנות דלק או חניונים מוסדרים. במידה ואין שכאלה, יש לעצור בשולי הכביש הקיצוניים ביותר (ולא בסיום עקומות- רכבים חולפים עלולים לסטות לכיוון השוליים!). למרות שהחלפת הגלגל דורשת אקרובטיקה מסויימת- בשום פנים אין לבצע את ההחלפה כשהגוף בולט לכביש- זה מתכון לאסון בטוח!
זכרו כי סיירי התנועה ומשרד התחבורה עורכים בדיקות יזומות, רכבים עם צמיגים לקויים מורדים מהכביש ונהגיהם נקנסים.
לסיכום, שמירה על צמיגים תקינים תשמור על חייכם ועל חיי הסובבים אתכם בכביש ותמנע מכם אי נעימויות במפגש עם נציגי החוק.
סעו בזהירות!

נהיגת חורף

Posted on: מרץ 2nd, 2015 by almdadmin No Comments

לנוהגים שלום,התייחסותנו לכביש ולסביבה בכביש רטוב מחייבת הגברת תשומת לב לנהיגה במתינות יתרה.בלימות עדינות ומתוכננות ממרחק גדול יותר, פניות וסטיות במהירויות איטיות הרבה יותר.גם כתוצאה מהאצה קיצונית ניתן להחליק בקלות בכביש רטוב ובמיוחד עם רכב אוטומטי, וכמובן יש להתחשב ברכביםאחרים בקרבתנו שעלולים להחליק וחשוב מאוד לשמור מרחק מלפנים, מהצד ומאחור.נהיגה בשלולית מסוכנת מהסיבות הבאות:כניסה במהירות לשלולית עלולה להסיט לנו את ההגה ולגרום לאיבוד שליטה על הרכב.הגלגלים במצב זה עלולים גם להיכנס למצב של ריחוף מעל פני המים דבר שמונע מאיתנו יכולת לבצע היגוי ובלימהוהתוצאה אובדן שליטה.ביציאה משלולית יש לבלום במתינות החום שנוצר מייבש את המים מרפידות הבלם.לפני נסיעה יש לבדוק:תקינות המגבים ומתיזי המים, לבדוק כי פנסי הרכב אינם מכוסים בבוץ וניקיון החלונות,עומק החריצים בצמיגים ( פחות מ- 2 מ"מ פסול ) תפקידם לנקז את המים.חושך – בחורף הימים קצרים ואנו מוצאים את עצמנו נוהגים יותר בשעות החשכה.לרוב הנהגים קשה לנהוג בחושך, אך קשה במיוחד להבחין בסכנות כאשר יש בתוך הרכב אור,הקפידו על כיבוי כל אור שאינו נחוץ לנהיגה בתוך הרכב.אורות המעבר ( לא הגבוה ) מכוונים להאיר למרחק של כ- 30 מ' בלבד לכן הקפידו להתאים את המהירות ליכולת לזהות סכנות בזמן.איך נוהגים בכביש רטוב ?

1. זהירות בצמתים שם מתנקז הלכלוך משמן וחול והתוצאה כביש חלקלק.
2. האט את רכבך, נהיגה איטית יותר מאפשרת לך שליטה טובה יותר ועצירה בטוחה.
3. שמור מרחק, מרחקי הבלימה גדלים מאוד בכביש רטוב.
4. שמור על הנתיב, הכביש חלק ובכל תמרון מיותר גדל הסיכוי לתאונה.
5. כבישים לא מוכרים, האט עוד יותר נסיעה בכביש לא מוכר בגשם מסוכנת.
6. בנסיעה בכביש עירוני בגשם היזהר שבעתיים מהולכי רגל העלולים לפרוץ לכביש.
7. נסיעה בכביש רטוב: מאיצים בעדינות בתחילת הנסיעה ובמהלכה, מורידים את המהירות לפני פניות,בולמים בקלות ובמקרה הצורך לסירוגין לוחצים ומרפים, ברכב עם A.B.S בולמים בחוזקה.ושוב הכי חשוב לשמור מרחק גדול מהרכב שלפנייך !!! ונעבור את החורף בשלום.

נוהל מילוי דלק

Posted on: דצמבר 15th, 2014 by almdadmin No Comments

בתקופה האחרונה יש עליה במספר תקריות של הצתות רכבים בזמן תדלוק .
ההצתות נגרמות עקב אדי בנזין בעת מילוי , כדי גרום להצתה לא צריך מגע בין הדלק למקור המצית .
הבנזין מוצת בטמפרטורה נמוכה מאד ( 24- צלזיוס ).
לכן נקבעו מספר כללי בטיחות בתדלוק הרכב
1. דומם מנוע
2. אל תעשן
3. אל תשתמש בטלפון סלולארי ואף לא לשלוח מסרון השאר אותו ברכב .
4. אל תיכנס לרכב בזמן התדלוק ( במידה וצאתה ).
ברוב המקרים חזר הנפגע לתוך הרכב ורק שהתדלוק הסתיים יצא, על מנת להוציא את ידית הדלוק ממיכל הדלק ברכב, מצב זה נוצר עקב חשמל סטטי שיצר הנהג שגרם להצתה ושריפה.
חשוב להדגיש- במידה ויצאת לתדלק ,לעולם אין להיכנס חזרה לרכב בזמן מילוי דלק, השאר בחוץ ליד ידית התדלוק.

באם נכנסנו לרכב בעת התדלוק לא לצאת ,המתדלק יסגור את מכסה המיכל.

נהג זכור ! תדלוק הרכב מתמשך מספר דקות מעטות לכן או שתישאר ברכב או שתמתין בחוץ עד גמר התדלוק.

חשיבות אופי הנהג

Posted on: דצמבר 15th, 2014 by almdadmin No Comments

נהיגה בטוחה מחייבת את הנהג לשמירה על חוקי התעבורה ומחייבת אחריות מלאה על תקינות הרכב שברשותו.

הגורם האנושי, כללי זהירות בנהיגה   שמור על חוקי התנועה. ציית לתמרורים , כבד את פס ההפרדה הלבן, תן זכות קדימה.

שמור מרחק מהרכב שלפניך.  שמירת מרחק היא אחת מפעולות הנהיגה הפשוטות והיעילות ביותר ולמרות זאת בשנים האחרונות 9% מתאונות הדרכים נגרמו בשל אי שמירת מרחק.

סע במהירות המותרת על פי חוק ובהתאם לתנאי הדרך (כביש משובש, ראות לקויה וכו')

אל תנהג לאחר שתיית משקאות אלכוהוליים (כולל בירה).

הימנע מעצירות פתאומיות ומפניות חדות.

בשעת עקיפה יש להסתכל לצדדים, ולוודא שהדרך פנויה. אין להתקרב לרכב הנעקף. באופן הזה מוגבל שדה הראייה ונמנעת האפשרות לחזור לימין במקרה הצורך. זכור! יש להאט לקראת צומת או מעבר חצייה .

להולכי רגל זכות קדימה במעבר חצייה. קשה לצפות התנהגות הולכי רגל (בעיקר ילדים וקשישים). נהג בשטח בנוי בהתאם.

יש לנסוע בימין הכביש, קרוב ככל האפשר לקו הצהוב. כלל זה תקף בדרכים עירוניות ובינעירוניות, בכבישים צרים או רחבים, דו – סטריים או חד – סטריים ובכל תנאי מזג אויר. במקום שלא מסומן קו צהוב, סע סמוך לשפה הימנית של הכביש.

אין להישאר  בנתיב השמאלי בדרך חד סטרית ללא צורך. היא מפריעה לזרימת התנועה.

יש להשתמש בנתיב השמאלי לעקיפה או נסיעה מהירה יותר מהרכבים בנתיב הימני.

נהיגה בנתיב השמאלי מנוגדת לחוק.

אין לנהוג  לאחור אלא לצורך חניה או יציאה מחניה, וזאת לאחר שננקטו כל אמצעי הזהירות הדרושים.

בטחון אישי בשעת נהיגה והשפעתו על איכות הנהיגה. לפני כל נסיעה יש לחגור חגורת בטיחות,ולהקפיד שיתר הנוסעים ברכב יהיו חגורים.

שימוש בחגורת הבטיחות מצילה חיים.

נהיגה ברכב דורשת מהנהג את מלוא תשומת הלב. בזמן נהיגה אין לעסוק בנושאים אחרים, כגון: עלעול בניירות, קריאת כותרות העיתונים או אף דיבור בטלפון.

ואף על פי כן, החוק אינו אוסר על דיבור בטלפון סלולארי, בזמן נהיגה ברכב, וזאת רק במידה וברכב מותקנת דיבורית, כך ששתי ידיו של הנהג נשארות על ההגה.

נהג המדבר בטלפון סלולארי כאשר הוא אוחז אותו בידו – צפוי לקנס. חשוב לציין ולהבהיר : הדיבור בטלפון סלולארי גם בעזרת דיבורית אינו אסור על פי חוק, אולם הוא מסוכן: תשומת הלב של הנהג נתונה לא אחת לשיחה ולא למה שמתרחש על הכביש.

חוסר ריכוז בשעת נהיגה הוא מצב מסוכן ביותר.

אם יש הכרח  לדבר בטלפון בעת הנהיגה – יש לעשות זאת בקיצור נמרץ.

נוהל נסיעות בקיץ

Posted on: דצמבר 15th, 2014 by almdadmin No Comments

בקיץ ההבחנה בסכנות לנהיגה קשות יותר: חום ושרב מגבירים את העייפות הגוף מגלה סימנים של  התייבשות וצמא מאריך את זמן התגובה ופוגם בשיקול הדעת.

הנוהל  נותן לך הנהג/ת כלים להתמודד בנהיגה בקיץ.

 

  1.       להשתדל לא לנהוג בשעות חמות  מ- 12:00- 16:00.
  2.       בדוק שמן מים ובכל תדלוק, שטוף את חזית המצנן עם מים להורדת האבק.
  3.       הוצא את שטיחי הרכב ונער מחול ואבק, שמתעופף בתוך הרכב בנסיעה.
  4.       במידה ואתה מסתנוור מהשמש ,הורד את סך השמש למנוע סנוור.
  5.       בעת שקיעת השמש יש סנוור השתדל/י לשמור על צד ימין ,ולהסיט מבט לימין הדרך.
  6.       אם נוהגים למעלה משעתיים רצופות יש לעשות הפסקה לרענון- שתיית מים או משקה קל גם שאין תחושת צמא ,ההפסקה במקום בטוח:תחנת דלק או חניון לא בשול הדרך.


חשוב  אסור להיכנס לרכב בקיץ החם ולהפעיל מייד את המזגן ולהישאר עם החלונות סגורים כשמתחילים לנסוע , מדוע?  כי ברכב חלקים גדולים מאוד מפלסטיק עוד כל מיני חלקיקים, שבחום גבוה מתפרקים והופכים לחומרים מסרטנים שעפים לאוויר אותו אתם נושמים ברכב סגור וחם.  לכן, מה שיש לעשות כשנכנסים לרכב לוהט בקיץ, חובה לפתוח את החלונות, לא להדליק מייד מזגן אלא לחכות איזה 2-3 דקות לפני ורק אחר כך להדליק מזגן, עדיף תחילה עם חלונות פתוחים ואחר כך, כשקצת מתקרר אפשר לסגור את החלונות.  זה מאוד מסוכן, במיוחד לילדים קטנים.

מהו אובדן להלכה?

Posted on: דצמבר 15th, 2014 by almdadmin No Comments

רכב שניזוק וגובה הנזק נאמד ב- 50% מערכו על פי מחירון המשומשות, ומסיבות כלכליות מעדיפה חברת הביטוח שלא לתקן את הרכב ובמקרה כזה מוגדר הרכב כאובדן להלכה.

הרכב מיועד לשיקום ונמכר לסוחרים, במקרה כזה, חברת הביטוח משלמת למבוטח את מלוא ערך הרכב נכון ליום התאונה.

אפשרות זו מאפשרת את החזרתו לכביש של הרכב הניזוק וכמובן מכירתו בעתיד, לעומת מצב של "אובדן מוחלט" שהרכב לא יתוקן ויפורק ולא יעלה לכבישים.

תופעת אובדן להלכה גורמת לשמאים מטעם חברת הביטוח להימנע מלקבוע רכבים כ- "אובדן מוחלט" ,מאחר ואובדן מוחלט מניב לחברות הביטוח רווח של כ- 10% בלבד מערך הרכב שעובר לפירוק, לעומת מצב אובדן להלכה, המאפשר את "רכישתו   של הרכב מהמבוטח ותיקונו למצב שמיש – אך ללא הקפדה על בטיחות ראויה" , מצב רווחי לחברת הביטוח.

אנו עדים, לתופעה של סחר ברכבים במצב של אובדן להלכה עם השלכות של חוסר בטיחות.

ולעיתים התיקון מתבצע בשימוש בחלפים גנובים , במוסכים לא מורשים ולעיתים מצויים ביהודה שומרון , הרכבים נמכרים לצרכן שלא מודע כלל לתאונה ולליקויי הבטיחות ברכב.

לדעתנו ביטול אובדן ההלכה יפחית את הסיכוי כי השמאים מטעם חברות הביטוח יעריכו את הנזק בשיעור נמוך מכפי המתבקש לאור מצבו האמיתי של הרכב, כך יופחתו התופעות הפסולות.

 

למבוטחים מה זה אומר?

 

אובדן מוחלט? אובדן להלכה? זה גדול על המבוטחים – אירעה תאונה, אתם לחוצים , לא יודעים מה להחליט? עצת הסוכן, עצת מהשמאי, עצת פקידת הביטוח. להלן הסבר …

"אובדן מוחלט" על פי החוק משמעותו כי שעור הנזק הגולמי ברכב הנו 60% ומעלה, והוא אינו ראוי עוד לנסיעה.

רישיונו של רכב מופקד ע"י השמאי למשרד הרישוי ומבוטל. הרכב מועבר לפירוק לחלפים בלבד. וזאת לאחר שחברת הביטוח שילמה בגין ערך הרכב, רכב שנגנב ולא נמצא נחשב כאובדן מוחלט לצורכי הפוליסה, באופן המחייב את המבטח לשפות את המבוטח במלוא ערכו.

"אובדן להלכה", נקבע לרכב שנפגע באופן קשה ועלות תיקונו מגיעה לכדי 50% מערך הרכב ויותר (עד 60%).על פי הפוליסה התקנית ,חברת הביטוח רשאית להכריז על הרכב כאובדן להלכה ולרכוש אותו מהמבוטח, במקום לשפות את המבוטח על תיקונו.

רכב כזה, הנו רכב שנמכר עם רישיונות ברי תוקף, ולאחר שיקומו – יחזור לנוע בכבישי ישראל.

חברת ביטוח תרכוש מהמבוטח את הרכב גם כשערך הנזק פחות מ- 50% במקרים הבאים:

1.חברת הביטוח מגלמת הנזק גם את ערך הפיצוי לירידת הערך , בתוספת לעלות התיקון הישירה

של הרכב תחשיב שגוי .

  1. סוחרי גרוטאות הרכב משפרים את הצעת המחיר לרכישת רכב וחברות הביטוח דואגות

ל"הסכמת" המבוטח,נזקו העיקרי של המבוטח במקרה כזה ,שחברת הביטוח לא מחויבת לשלם

את מלוא ערך הרכב מאחר וה "מכר רצוני" ולא על פי הפוליסה.

מצב זה לא הוגן מאחר והמבוטח מפסיד שיכול היה לקבל עבור רכבו מחיר גבוה יותר

בשוק החופשי.

המלצותי:

בעת תאונה והחלטת השמאי שהרכב במצב  "אובדן להלכה" הוא מצב די מביך למבוטח שלא יודע מה להחליט והפסד גדול בחובו, על כן כדאי להתייעץ גם עם שמאי נוסף או העל מקצוע בענף בטרם קבלת החלטה.

לעיתים כדאי למבוטח לתקן את הרכב ולקבל את הפיצוי בגין ירידת ערך .

 

בוחן תאונות דרכים - אלמד תעבורה