X

פיצוי כספי בעת תאונה

פיצוי כספי בעת תאונה

בית המשפט: חברת ביטוח חייבת לפצות גם בגין ירידת ערך מסחרית, ולא רק בגין ירידת ערך טכנית שנקבעת לפי כללים המקובלים בקרב שמאים

"אני מקבלת את עמדת התובעת כי יש לקחת בחשבון גם ירידת ערך מסחרית, ולא רק ירידת ערך טכנית, הנקבעת על-ידי "כללים שמאיים". כך קבעה לאחרונה שופטת בית המשפט לתביעות קטנות בירושלים, כאשר חייבה את חברת הביטוח "הראל" לפצות מבוטחת גם בגין ירידת ערך מסחרית שנגרמה לרכב, ולא רק ירידת ערך שקבע שמאי מטעם  חברת הביטוח.

נושא חישוב ירידת ערך, מעורר מאז ומעולם חילוקי דעות קשים בין מבוטחים – או תובעי צד ג' – לבין חברות הביטוח. חברות נוהגות בדרך כלל לפצות לפי דו"ח שמאי, בו נקבעת ירידת ערך לפי כללים שקבעה ועדת ששון. אלא שירידת ערך זו נחשבת ירידת ערך טכנית. בפועל, כאשר בעל רכב שנפגע בתאונה – במיוחד בעת פגיעות שלדה – מנסה למכור את הרכב, הוא מפסיד הרבה מעבר לירידת הערך הטכנית, שכן קיימת רתיעה של קונים מרכישת רכב שנפגע בתאונה. המשמעות היא כי במקרים רבים נאלץ בעל הרכב למכור את המכונית לסוחר רכב, שמוריד ממחיר המחירון עשרות אחוזים. זאת בזמן שדו"ח השמאי קבע ירידת ערך של אחוזים בודדים.

מה הנזק האמיתי?

מקרה שנדון בבית המשפט, דרשה בעלת הרכב שנפגע כי חברת הביטוח תפצה אותה בסכום גדול מזה שקבע השמאי כירידת ערך, בנימוק שערכו המסחרי של הרכב ירד הרבה מעבר לירידת הערך שקבע השמאי. רכבה החדש של התובעת, עמד בחניה ונפגע על-ידי רכב שהיה מבוטח בחברת הראל. בין בעלת הרכב לבין הראל היו חלוקי דעות לגבי שעור ירידת הערך של הרכב. בהסכמת הצדדים, מונה מומחה מטעם בית המשפט שבדק את הרכב, וחיווה דעתו לגבי ירידת הערך.

על פי חוות הדעת של המומחה מטעם בית המשפט, ירידת הערך עומדת על סך 6,420 שקלים שהם 6% משווי הרכב. אבל בעלת הרכב תבעה שחברת הביטוח תפצה אותה גם בעבור ירידת ערך מסחרית, בסכום של 16,059 שקלים.

כאמור קיבלה השופטת את עמדתה של התובעת שיש לפצות גם על ירידת ערך מסחרית, ולא רק בגין ירידת הערך הטכנית. בדבריה הסתמכה השופטת על קביעה של השופט אליהו וינוגרד, המכירה בזכותו של הניזוק לקבל פיצוי בעבור אובדן ערך רכב ריאלי, אותו ציטטה בפסק דינה: "דומה כי לא אחטא לאמת, אם אומר כי רתיעתם של רוכשי הרכבים הפוטנציאליים בישראל, מרכבים שעברו פגיעות בשלדה, היא מן המפורסמות שאינן צריכות ראיה. חדשות לבקרים עדים אנו לרכבים שמצבם המכאני ללא דופי, אך מחירם צנח פלאים כתוצאה מפגיעות שלדה".

לפיכך פסקה השופטת מלכה אביב כי "לאור כל האמור, אני מעמידה את ירידת הערך הכוללת, השמאית והמסחרית, על סך של 12,500 שקל. בנוסף חויבה הראל לשאת בהוצאות המומחה שמינה בית המשפט בסך 693 שקלים, וכן להשיב לתובעת סכום של 1,155 שקל עבור השמאי שהיא שכרה.

השופטת גם נזפה בחברת הביטוח שלא טרחה לשלם לתובעת את סכום ירידת הערך שאינו שנוי במחלוקת, שכן בנסיבות העניין "כאשר מדובר ברכב חדש, בלתי סביר יהיה להניח כי לא נגרמה לו ירידת ערך כתוצאה מן התאונה, ולו רק ירידת ערך טכנית – שמאית. דומני כי לו היתה הנתבעת בודקת באופן אובייקטיבי והוגן את נזקיה של התובעת, והייתה מפצה את התובעת מבעוד מועד, לא היה הליך זה בא לעולם". בגין עמדתה העיקשת הזו, חויבה הראל לפצות את התובעת בסכום נוסף של 2,000 שקל.

כדי לבדוק האם ערכה של מכונית ירד אחרי תאונה, יש לבדוק את הפער בין המחיר שהיה ניתן לקבל עבורה לפני התאונה לבין המחיר שמקבלים עבורה לאחר תיקון נזקי התאונה .

ירידת הערך מושפע מהגורמים הבאים:

מקום הפגיעה ועצמתה.

  1. טיב התיקון.
  2. סחירות המכונית.
  3. שנת הייצור של המכונית.

מניסיוננו הרב בתחום, ניתן לומר כי הירידה בערכה של מכונית יוקרה אינו זהה לירידה בערכה של מכונית משפחתית פופולארית לאחר תאונה דומה.

ניקח, לדוגמא, מכונית "מרצדס" נוצצת שכל תפקידה להוציא עיניים, לעומת ה"מזדה" המשפחתית שיעודה להסיענו מנקודה א'  לנקודה ב'.   יישור הכנף האחורית, תוריד אחוזים גבוהים יחסית מערכה של היגואר, ואחוזים בודדים בלבד מערכה של המכונית המשפחתית.

ניקח דוגמא  שנייה – הפעם, מסיבות מובנות, מבלי לנקוב בשמות דגמי המכוניות.

ערכה של מכונית שסחירותה גבוהה , (כלומר,שיש לה ביקוש בשוק המשומשות)  שנפגעה בתאונה , ירד פחות מערכה של מכונית שאין עליה קופצים ונפגעה באורח דומה.

לכן, בכדי לקבוע ירידת ערך של מכונית לאחר תאונה יש להתחשב  בכוחות  השוק , בהיצע ובביקוש של הדגם הנדון.

נתון קובע נוסף הוא טיב התיקון. משום כך יש להעריך את ירידת הערך רק אחרי תיקון המכונית ובדיקתה המדוקדקת.

קביעת טיב התיקון יכולה להיעשות רק ע"י מומחה.

בבדיקותינו הרבות, נוכחנו לא פעם בתיקונים שהם מתחת לרמה הסבירה, דבר זה משפיע קיצונית על ירידת ערכה של המכונית .

הערה חשובה ביותר: אם תיקון לקוי מוריד עוד יותר את ערכה של המכונית, דרישת הפיצוי לא תהיה מחברת הביטוח אלא מהמוסך.

לכן, כדאי לחשוב על רמת המוסך המתקן לפני שמוסרים לידיו את המכונית הפגועה.

ניסיתם פעם להוציא כסף ממוסך ?  ….

המשתנה החשוב ביותר בקביעת ערכה של המכונית הוא מיקום הפגיעה ועוצמתה.

בעת מכירת מכונית קיים "קוד" אשר יכול  להוריד דרסטית את מחירה של מכונית והוא :

פגיעה בשלדה  . אך לא כל פגיעה בשלדה דומה לרעותה.

ועדה של משרד התחבורה,   קבעה קריטריונים מדויקים לקביעת סוג הפגיעות בשלדה שגורמות לירידות ערך גבוהות, וסוג הפגיעות שגורמות לירידות ערך נמוכות יותר. קריטריונים אלה הועברו למכוני הבדיקה, ועליהם לציין זאת בטופס בדיקה.

נציין בקצרה  מספר חלקים של המכונית, והשפעת הפגיעה בהם על שיעור ירידת ערך הרכב.

לירידת ערך גבוהה גורמות, בין היתר פגיעות בחלקים הבאים:  היפגעות השלדה מעבר מקום רתום המתלה, פגיעה בעמודי המרכב, והגג.

לירידת הערך נמוכה גורמות, בין היתר, פגיעות החלקים הבאים:

קצות השלדה  –  עד למקום ריתום המתלה, הכנפיים הקדמיות, והפגושים, חלקי פח מתפרקים.

חישוב ירידת הערך מתבצע רק אחרי הערכת מחיר המכונית בהתחשב במצבה הספציפי יש להוסיף על המחיר את ערך התוספות שהורכבו במכונית, ולקבוע את ערכה הסופי עובר לתאונה, בהתאם למספר הקילומטרים שגמעה, מספר הבעלויות, סוג בעלויות קודמות וכיוצא בזה. נחזור ונדגיש , כי ירידת הערך היא ירידת ערך מסחרית.

מכונית שלא תוקנה כראוי או שאינה מתפקדת כדבעי מבחינה מכאנית או בטיחותית, מקומה מאחורי דלתות המוסך.

גם מכונית שתוקנה כראוי, עקבות התאונה גורמים לירידת ערך מסחרית היות שקונים פוטנציאליים נרתעים מלקנות מכונית שעברה תאונה.

צור קשר

 


 

    בוחן תאונות דרכים - אלמד תעבורה