X

נוהל מילוי דלק

נוהל מילוי דלק

בתקופה האחרונה יש עליה במספר תקריות של הצתות רכבים בזמן תדלוק .
ההצתות נגרמות עקב אדי בנזין בעת מילוי , כדי גרום להצתה לא צריך מגע בין הדלק למקור המצית .
הבנזין מוצת בטמפרטורה נמוכה מאד ( 24- צלזיוס ).
לכן נקבעו מספר כללי בטיחות בתדלוק הרכב
1. דומם מנוע
2. אל תעשן
3. אל תשתמש בטלפון סלולארי ואף לא לשלוח מסרון השאר אותו ברכב .
4. אל תיכנס לרכב בזמן התדלוק ( במידה וצאתה ).
ברוב המקרים חזר הנפגע לתוך הרכב ורק שהתדלוק הסתיים יצא, על מנת להוציא את ידית הדלוק ממיכל הדלק ברכב, מצב זה נוצר עקב חשמל סטטי שיצר הנהג שגרם להצתה ושריפה.
חשוב להדגיש- במידה ויצאת לתדלק ,לעולם אין להיכנס חזרה לרכב בזמן מילוי דלק, השאר בחוץ ליד ידית התדלוק.

באם נכנסנו לרכב בעת התדלוק לא לצאת ,המתדלק יסגור את מכסה המיכל.

נהג זכור ! תדלוק הרכב מתמשך מספר דקות מעטות לכן או שתישאר ברכב או שתמתין בחוץ עד גמר התדלוק.

צור קשר

 


 

    בוחן תאונות דרכים - אלמד תעבורה