X

כיצד לפעול בעת תאונת דרכים

כיצד לפעול בעת תאונת דרכים

מניסיוני רב השנים ,הבחנתי בחוסר אונים אצל רוב הנהגים שלא יודעים כיצד לנהוג במקרה תאונה?, מה מותר ומה אסור?, מה מגיע ומה לא?, מי אמור לשלם מה?, לאן לשלוח את הרכב? , מי אחראי לתאונה?, מה עושים עם נהג שמסרב להודות שגרם לתאונה?, ועוד המון תהיות בעניין , על כן מצאתי לנכון להעלות על קצה המזלג את שעליכם לעשות בעת תאונה.

הקדמה: ביטוח הרכב מורכב מ- 3 חלקים

א. ביטוח חובה- כל הנוהג בכלי רכב מנועי במדינת ישראל חייב לשאת תעודת ביטוח תקפה ,הביטוח בתוקף רק לאחר

שהוחתמה תעודת ביטוח החובה בחותמת הבנק .
ביטוח זה חובה להקים לכל רכב הנמצא ברשות הרבים , ב"דרך" גם אם לא נוסע.

ומכסה נפגעים בגוף ,לכל נוסעי הרכב המבוטח בו ישבו הנוסעים ,הנוהג והולכי רגל.

האחריות היא מוחלטת ומלאה בין אם הנהג היה או לא היה אשם .

ב. ביטוח צד ג'- הוא ביטוח שאינו חובה וכל נהג בוחר אם להקים פוליסת צד ג' או מקיף על פי סוג הרכב מחירו ועוד..

ביטוח זה מכסה נזקי רכב אחר , צד ג' הניזוק מרכבנו בעת תאונה , לה אנו אחראים לגרימתה.

לציין כי הרכב שלנו לא מבוטח ולא נקבל פיצוי כל שהוא מחברת הביטוח שלנו במקרה תאונה ,לתיקון

הרכב.

ג. ביטוח מקיף – הוא ביטוח המכסה את הנזקים של הרכב שלנו ושל הרכב המעורב במקרה תאונה, גם אם אנו אחראים

לגרימת התאונה וגם אם צד שפגע בנו לא מבוטח ו/או לא מודה שגרם לתאונה, בשלב ראשון חברת

הביטוח שלנו תתקן את הרכב ותחזירו למצבו קודם התאונה.

התנהגות במקום התאונה – תאונת דרכים היא תמיד אירוע מלחיץ לכן חשוב שיהיה ברכב טופס מתאים המצ"ב.

1. לבדוק אם יש נפגעים ברכבים המעורבים, אין להתנצל ולהודות באחריות לתאונה, יכול להיות שהתאונה לא הייתה

באשמתכם והודאה עלולה להביא לביטול התחייבויות של חברת הביטוח, בוודאי לא לחתום על שום מסמך הודאה או

לקיחת אחריות שהיא.

א. במידה ויש נפגעים, לא להזיז את כלי הרכב ולהזמין מיד כוחות הצלה, מד"א ומשטרה, לצלם מיד בעזרת הפלפון

את מצב עמידת כלי הרכב ממספר זוויות את התמרורים שמוצבים במקום, לקחת פרטי עדים ,טלפון וכתובות מדויקות.

ולהחליף פרטים עם הנהג המעורב, חשוב לראות תעודה מזהה של הנהג ולוודא שרשמתם את פרטי הרכב ופרטי

הנהג באופן מלא ומדויק.

חשוב להזמין מיד בוחן תאונות מטעמכם שינציח הזירה,למקרה ויוגש נגדכם כתב אישום מהמשטרה ישראל !!!

אבי רוזן- 052-3594973

ב. במידה ואין נפגעים , לצלם מיד בעזרת הפלפון את מצב עמידת כלי הרכב ממספר זוויות את התמרורים שמוצבים

במקום להזיז את כלי הרכב לצד הדרך, לקחת פרטי עדים ,טלפון וכתובות מדויקות ולהחליף פרטים עם הנהג המעורב

חשוב לראות תעודה מזהה של הנהג ולוודא שרשמתם את פרטי הרכב ופרטי הנהג באופן מלא ומדויק.

כדאי לכם להתקשר מיד בוחן תאונות מטעמכם שינציח הזירה,למקרה ויסרבו לשלם לכם מהביטוח !!!

אבי רוזן- 052-3594973

ג. אם נפגעתם לגשת מיד להיבדק בבית החולים הקרוב ולקבל סיכום מבית החולים , לגשת למשטרה ולדווח על האירוע

ולקבל אישור על ההודעה ולהעביר עותק ממנו לבית החולים.

חשוב: לאסוף את כל המסמכים מבית החולים וכל מסמך רפואי ,אישורי מחלה, תרופות ,קבלות והוצאות שהיו לכם בגין

התאונה ולהעבירם לעורך דין המומחה בתחום מטעמכם שידרוש פיצוי מחברת הביטוח "חובה" על כל הפגיעות

הקשורות לתאונה.

2. הטיפול ברכב :

א. הרכב ניזוק ולא יכול להמשיך בנסיעה- יש להזמין גרר שיגרור את הרכב למוסך שאתם מכירים וסומכים עליו

על חברת הביטוח לשלם גם את הוצאות הגרירה והעברת הרכב למוסך.

ב. הרכב יכול להמשיך בנסיעה- להכניסו מיד או יום למחרת למוסך על מנת ששמאי יבדוק ויצלם הנזקים , חשוב שבדיקת

השמאי תעשה מיד בסמוך לתאונה למנוע טענות של הפוגע, לוודא שהשמאי רושם את זמן התיקון, וירידת ערך שנגרמה.

הערה- במידה ותרצו לתקן במוסך הסדר של חברת הביטוח , תוכלו לתקן את הנזק בזול גם אם ברשותכם ביטוח צד ג' בלבד.

מכוון שמדובר במוסך שחברת הביטוח שלך בחרה משיקולים כלכליים, בדקו היטב שהתיקון נעשה באופן מקצועי

תוך שימוש בחלפים מקוריים ואיכותיים.

3. להודיע לסוכן הביטוח על התאונה ולמלא אצלו טופס הודעה של חברת הביטוח, לבקש שיגיע שמאי שאמון על חברת

הביטוח שלכם (במקרה שיש מקיף), שבדיקתו תתקבל במקרה שתובעים את הפוליסה שלכם בנזק.

4. לדרוש רכב חלופי במקרה שיש כיסוי בפוליסה, אם אין כיסוי , ואתם לא אחראים בטוח לקרות התאונה, מומלץ לשכור

רכב ולאסוף את החשבוניות על מנת לדרוש מהפוגע את מכלול ההפסדים שנגרמו ושכירות רכב בכללם .

זכרו: חברת הביטוח היא גוף חזק שעלול לנסות להתחמק מתשלום הפיצויים, מתוך הנחה שהאזרח הקטן אינו בקיא בחוק

ובמשמעות האמיתית של חוזה הביטוח ,אם אתם חשים שלא קיבלתם את הפיצוי המגיע לכם – אל תתפשרו !.

התנהלות לאחר קרות המקרה:

1. במקרה שהינכם מבוטחים בביטוח מקיף , ואתם אחראים לגרימת התאונה, ימולא טופס הודעה על כל פרטי התאונה

יעביר הסוכן לחברת הביטוח ,יחליט המבוטח איזה שמאי יבדוק את הרכב מתוך רשימת שמאים מאושרים, וייתן

אישור למוסך לתקן, בתום התיקון כל החומר ישלח לחברת הביטוח דרך הסוכן והרכב יוחזר אליכם מתוקן, בעת

התיקון יינתן לכם רכב חלופי, יש לזכור כי הפיצוי יינתן בניכוי השתתפות עצמית קינון, ובחידוש הפוליסה בשנה הבאה

לא תינתן הנחת העדר תביעות ,דו"ח השמאי יועבר ישירות לחברת הביטוח והם אמורים לשלוח שיק על התיקון למוסך

ההסדר ,או למבוטח והוא ימסור שיק דחוי למוסך ל- 90 יום מהתיקון.

במקרה והינכם מבוטחים בביטוח מקיף או צד ג' ותובעים את הרכב הפוגע, יוכנס הרכב שלכם לכל מוסך בו אתם

חפצים וסומכים עליו ,אתם יכולים לשלוח כל שמאי שתחפצו , לציין כי סוכן הביטוח לא חייב לטפל במקרה של תביעת

צד ג' ,המבוטח יקבל ההנחיות מסוכן הביטוח ו/או מחברת הביטוח כיצד לפעול.

הסוכן הביטוח ימולא טופס הודעה על כל פרטי התאונה ויעבירו לחברת הביטוח והם מנפיקים "אישור אי הגשת תביעה",

2. בתביעה צד ג' בעיקר , ובכל מקרה ביטוח זכותו של כל מבוטח לתקן את רכבו בכל מוסך מורשה ולא רק במוסכי

הסדר המומלצים ע"י חברות הביטוח.

3. על פי חוק, זכותו של כל מבוטח לבחור שמאי רכב שלא מרשימת שמאי הביטוח ו/או המלצת סוכני הביטוח והעיקר

שרשום בפנקס השמאים במשרד התחבורה.

4. לאחר בדיקת השמאי וקביעת נזק מהתאונה לא לשכוח לבקש מהשמאי שיציין את ירידת הערך הטכנית של הרכב

יקבע את מס' ימי התיקון הנדרשים ,ובמיוחד לאחר התיקון שיבדוק שוב את הרכב יצלם ויקבע את ירידת הערך המסחרית

שנגרמה לרכב מתאונה זו, שכן ידוע שכוחות השוק חזקים בעת מכירת הרכב ,כל רכב אחראי תאונה ערכו יורד בסכומים

לא מבוטלים, דבר שחברות הביטוח משתדלות לא לדבר עליו וההפסדים של בעלי הרכב שנפגעו גבוהים מאוד והפסד זה

מורגש רק בעת מכירת הרכב ואז אין עם מי לדבר.

5. בתביעה לצד ג' ,לביטוח הרכב הפוגע ,יש לוודא כי הפוגע דיווח על התאונה לחברת ביטוח בה מבוטח ויש בידכם את

מספר התביעה שהונפק על ידם , מרכזים את כל החומר ,חשוב להכין עותק מכל מסמך .

החומר שתשלחו לביטוח הרכב הפוגע: דו"ח השמאי ,ותמונות צבעוניות שלפני התיקון ,בזמן התיקון, ואחרי התיקון

כולל מס' ימי עמידה לתיקון הרכב וירידת ערך שנגרמה לרכבכם בעקבות התאונה,וחשבון שכר טרחת שמאי

אישור אי הגשת תביעה מקורי שימסור הסוכן שלכם, חשבונית תיקון מקורית מהמוסך , חשבון של השכרת רכב חלופי

אישור מחברת הביטוח שלכם על העדר תביעות ל- 3 שנים אחרונות, צילום רישיון רכב שהוא על שמכם, עותק מטופס

ההודעה על התאונה כפי שדווחתם לסוכן הביטוח שלכם, וצילום רישיון הנהיגה של מי שנהג ברכבכם בעת התאונה.

6. כעבור כ-30 יום אמורים מחברת הביטוח לשלוח לכם שטר סילוק על "סכום שאנו שנוי במחלוקת" עליו תחתמו ותשלחו

חזרה על מנת שישלחו לכם שיק או העברה בנקאים לחשבונכם.

7. במקרים רבים מנסות חברות הביטוח לא לשלם על הנזק ,בטענה שהמבוטח שלהם לא אחראי לגרימת התאונה, או משלמים

באופן חלקי מכל מיני סיבות ומקזזים לכם ממיטב כספכם ששילמתם עבור תיקון רכבכם לאחר התאונה , לדוגמא:

"אשם תורם" – יציינו כי לכם יש אשם תורם בהתרחשות התאונה, זה נע בין – 10 -30 אחוז מגובה הנזק (הרבה כסף).

" ירידת ערך מתאונות קודמות" – יפחיתו את סכום ירידת הערך שקבע השמאי מטעמכם ולא ישלמו כלל ירידת ערך.

" רכב ליסינג/ השכרה"- יפחיתו מערכו של הרכב מספר אחוזים לא מבוטל ולא ישלמו המגיע לכם במלואו.

ועוד כל מיני תעלולים ושיטות לא לשלם לכם את שמגיע לכם .

מה עושים אם מקזזים לנו כספים? יש לפנות לאיש מקצוע .

אנו בחברת א.ל.מ.ד בע"מ , מטפלים מזה מס' שנים במקרים של קיזוז כספים מיותרים מלקוחותינו בודקים הטלת אחריות על לקוחותינו בגרימת התאונה, כל אירוע לגופו של עניין ,במידה ואכן מגיע לכם תוספת מחברת הביטוח , פועלים עבורכם במקצועיות ובמיומנות עד אשר תקבלו על המגיע לכם. אנשי המקצוע בא.ל.מ.ד בע"מ , עם ניסיון של עשרות שנים בתביעות ביטוח רכב ותאונות דרכים.
אסור לוותר אם מגיע לכם הפרשים חשוב לפעול בזמן .

נהגים יקרים,
לא לוקחים אחריות לגרימת התאונה?

פגעו בכם?
מסרבים לשלם לכם?

לאחר בדיקתנו וחוות דעת מקצועית ישלמו לכם !!!
התקשר עוד היום לייעוץ חינם – 052-3594973 אבי

צור קשר

 


 

    בוחן תאונות דרכים - אלמד תעבורה