X

חשיבות אופי הנהג

חשיבות אופי הנהג

נהיגה בטוחה מחייבת את הנהג לשמירה על חוקי התעבורה ומחייבת אחריות מלאה על תקינות הרכב שברשותו.

הגורם האנושי, כללי זהירות בנהיגה   שמור על חוקי התנועה. ציית לתמרורים , כבד את פס ההפרדה הלבן, תן זכות קדימה.

שמור מרחק מהרכב שלפניך.  שמירת מרחק היא אחת מפעולות הנהיגה הפשוטות והיעילות ביותר ולמרות זאת בשנים האחרונות 9% מתאונות הדרכים נגרמו בשל אי שמירת מרחק.

סע במהירות המותרת על פי חוק ובהתאם לתנאי הדרך (כביש משובש, ראות לקויה וכו')

אל תנהג לאחר שתיית משקאות אלכוהוליים (כולל בירה).

הימנע מעצירות פתאומיות ומפניות חדות.

בשעת עקיפה יש להסתכל לצדדים, ולוודא שהדרך פנויה. אין להתקרב לרכב הנעקף. באופן הזה מוגבל שדה הראייה ונמנעת האפשרות לחזור לימין במקרה הצורך. זכור! יש להאט לקראת צומת או מעבר חצייה .

להולכי רגל זכות קדימה במעבר חצייה. קשה לצפות התנהגות הולכי רגל (בעיקר ילדים וקשישים). נהג בשטח בנוי בהתאם.

יש לנסוע בימין הכביש, קרוב ככל האפשר לקו הצהוב. כלל זה תקף בדרכים עירוניות ובינעירוניות, בכבישים צרים או רחבים, דו – סטריים או חד – סטריים ובכל תנאי מזג אויר. במקום שלא מסומן קו צהוב, סע סמוך לשפה הימנית של הכביש.

אין להישאר  בנתיב השמאלי בדרך חד סטרית ללא צורך. היא מפריעה לזרימת התנועה.

יש להשתמש בנתיב השמאלי לעקיפה או נסיעה מהירה יותר מהרכבים בנתיב הימני.

נהיגה בנתיב השמאלי מנוגדת לחוק.

אין לנהוג  לאחור אלא לצורך חניה או יציאה מחניה, וזאת לאחר שננקטו כל אמצעי הזהירות הדרושים.

בטחון אישי בשעת נהיגה והשפעתו על איכות הנהיגה. לפני כל נסיעה יש לחגור חגורת בטיחות,ולהקפיד שיתר הנוסעים ברכב יהיו חגורים.

שימוש בחגורת הבטיחות מצילה חיים.

נהיגה ברכב דורשת מהנהג את מלוא תשומת הלב. בזמן נהיגה אין לעסוק בנושאים אחרים, כגון: עלעול בניירות, קריאת כותרות העיתונים או אף דיבור בטלפון.

ואף על פי כן, החוק אינו אוסר על דיבור בטלפון סלולארי, בזמן נהיגה ברכב, וזאת רק במידה וברכב מותקנת דיבורית, כך ששתי ידיו של הנהג נשארות על ההגה.

נהג המדבר בטלפון סלולארי כאשר הוא אוחז אותו בידו – צפוי לקנס. חשוב לציין ולהבהיר : הדיבור בטלפון סלולארי גם בעזרת דיבורית אינו אסור על פי חוק, אולם הוא מסוכן: תשומת הלב של הנהג נתונה לא אחת לשיחה ולא למה שמתרחש על הכביש.

חוסר ריכוז בשעת נהיגה הוא מצב מסוכן ביותר.

אם יש הכרח  לדבר בטלפון בעת הנהיגה – יש לעשות זאת בקיצור נמרץ.

צור קשר

 


 

    בוחן תאונות דרכים - אלמד תעבורה