X

הוראות נוהל לנהג הגורר

הוראות נוהל לנהג הגורר

א. הכנת הרכב  לגרירה

פרטי לבוש- חולצה ומכנסים ארוכים, כובע- וחשוב נעלים.

לתדלק ולבדוק שמן מים  לפני חיבור נגרר, קל ונוח בתחנת הדלק , רכב עמוס מתחמם יותר.

לבדוק תקינות ההגה והבלמים טרם חיבור הנגרר.

 

ב.חיבור הנגרר

 1. בטרם רתום העגלה בדיקת רישיונות העגלה, תוקף טסט וביטוח.
 2. לוודא כי העגלה לא פגועה , הפנסים שלמים ,שרשראות שלמות ולא נגררות על הכביש,כבל חשמלותקעים תקינים.
 3. להעמיד הרכב במקום ישר ולדומם מנוע והוצאת מפתח ממתג ההצתה.
 4. למשוך העגלה ולוודא גלגלים חופשיים ,לחבר העגלה לתפוח ולאבטח  ,שרשראות בטחון לחבר לנקודות עיגון , חיבור שקע חשמל בין העגלה לרכב ,התנעת הרכב  ובדיקת מערכת האורות כאשר הנהג יושב מאחרי ההגה וחבר נוסף בודק את התאורה בעגלה.הכוללת : אור חניה, איתות ימינה,שמאלה, אורות בלם, אור רוורס אם יש.
 5. כוון מראות תשקיף ברכב הגורר ואף כדאי להוסיף  מראות נוספות להגדלת שדה הראיה.
 6. בתחילת הנסיעה בכמה מטרים ראשונים ,לוודא כי אין שינוי בהיגוי ובבלימה עם העגלה.

 

ג. העמסה

משקל הציוד עם נטייה לכוון התפוח ולמרכז העגלה.  קשירה נכונה של המטען ע"י רצועות וחבלים מתאימים, משקל המטען לא יעבור את המשקל המותר לנגרר. גובה המטען לא יעבור את צידי העגלה , ובמטען תפזורת יש לכסות בכיסוי ולהדק הכיסוי.

 

ד. בטיחות בגרירה

מומלץ תמיד בעת נסיעה עם עגלה להיות בזוגות ברכב לצורך סיוע וכל עזרה בהכוונה קשירה ורתום.

מהירות הנסיעה קטן ב-% 15 -10 מנסיעה ללא עגלה, מרחק לפנים ומאחור גדול פי 2 מהרגיל

אין אפשרות לעצור בחרום עם עגלה יש לבצע האטה מוקדמת וארוכה.

אין אפשרות להתחמק ממכשול מידי בדרך , העגלה מגבילה את הרכב בתמרון, צפה רחוק והגב לאט.

נסיעה לאחור אסורה, מומלץ להעמיד את הרכב תמיד עם הפנים לכוון הנסיעה , ומקומות בהם אין

דרך אחרת , להזיז את העגלה בידיים ולסובב את הרכב ללא הנגרר.

הסכנות לפגיעה בחיי אדם וברכוש והקושי בנסיעה לאחור רבות מאוד לא כדאי להקל דעת.

 

מגבלות נהיגה עם נגרר

 

 1. תמרונים וסטיות בדרך יש לתכנן מבעוד מועד וביצוע סטייה עדינה בהיגוי.
 2. אורך הרכב עם העגלה הופך לכמעט 2 כלי רכב יש לתת את הדעת בפניות להגדיל את הרדיוס ומאוד להיזהר מכלי רכב דו גלגליים אופנועים ואופניים שתמיד נדחפים בכל רווח שנאפשר ולא תמיד נוכל לראות אותם ולמנוע פגיעה על כן יש להיצמד ככל האפשר לדופן הכביש לפני הפניה ולהגדיל את רדיוס הפניה בתוך הצומת.
 3. בלימה – תהיה תמיד מתוכננת ובראיה תחבורתית קדימה עוד שני כלי רכב לפני הרכב שלפנינו.
 4. שדה ראיה- מוגבל מאוד מהצדדים ומאחור יש להפנות מבט פעמיים בטרם כל סטייה בנוסף למראות.
 5. עקיפות – עקב אורך הרכב שמוכפל בעת חיבור עגלה יש להימנע מעקיפה , בעת עקיפה יש להאריך את זמן השהיה בנתיב העקיפה עד אשר סיימנו לחלוטין עם הנעקף ולחזור בסטייה עדינה  ומבוקרת.

 

סיום שימוש בעגלה

לדאוג לניקיון העגלה מחפצים לכלוך ובוץ ,להשאיר את העגלה במקום מאושר ובטוח שלא תדרדר

לאבטח בעזרת קשירה. לבדוק שהושארו כבל החשמל ושרשראות האבטחה ואין כל חבלים קשורים

על העגלה. על כל בעיה או תקלה בעגלה יש להודיע מיד על מנת שנוכל לטפל ולהכינה למשימה הבאה.

 

הוראות החוק

 

 1. בעל רישיון נהיגה לדרגה B  רשאי לגרור גרור שמשקלו הכולל המותר עד 1500 ק"ג.
 2. בעל רישיון נהיגה C1  או C רשאי לגרור גרור עד 3500 ק"ג.
 3. ברכב פרטי מותר לגרור גרור שמשקלו הכולל המותר עד 750 ק"ג בלבד.
 4. גרור שמשקלו הכולל המותר מעל 750 ק"ג ייגרר על ידי רכב שמשקלו הכולל המותר 2200 ק"ג לפחות.
 5. ברישיון הרכב יירשם – וו גרירה (יש).
 6. ברכב שנרשם אחרי  2008/ 4 יירשם גם משקל מרבי לגרירה של הרכב הנגרר.
 7. נפח מנוע של הרכב הגורר לא יפחת מ´ 800 סמ"ק
 8. אין לגרור רכב עם רכב דו או תלת גלגלי ואין לגרור יותר מרכב אחד אלא בהיתר מרשות הרישוי.
 9. לא יעלה רוחב הנגרר על רוחב הגורר יותר מ´ 20 ס"מ מכול צד.

 

חיבורי גרור ונגרר

 1. ברכב הגורר יותקן וו גרירה תקני מסוג תפוח 50 מ"מ וחיבורי חשמל.
 2. על הגרור יותקן מתקן רתום תקני (כף גרירה) עם ניצרה למניעת ניתוק.
 3. על הגורר יותקנו שתי שרשראות עם אפשרות חיבור לגורר אשר יאפשרו פניה בזוית של 90 מעלות.

 

סימון רכב נגרר

גרור ברוחב עד 150 ס"מ יסומן בטבלה (לוח מחזיר אור) אחת בגודל 30 X 60 ס"מ.

גרור שרוחבו עולה על 150 ס"מ יסומן  בשתי טבלאות  בגודל 30 X 60 ס"מ.

 

אורות:  

שני פנסים אדומים מאחור.

שני פנסי בלימה.

שני פנסי איתות.

פנס אחד להארת לוחית זיהוי.

שני פנסי רוחב אם שרוחבו עולה על 2.10 ס"מ

צור קשר

 


 

  בוחן תאונות דרכים - אלמד תעבורה